De klassieke periode - De Atheense bevolking in de vijfde en vierde eeuw v. Chr

6 belangrijke vragen over De klassieke periode - De Atheense bevolking in de vijfde en vierde eeuw v. Chr

Zet achter de volgende termen en begrippen de juiste betekenis: triëre, klerouchie, theten, liturgie.

Triëre
Atheens oorlogsschip met 3 roeidekken boven elkaar.
Klerouchie
Kolonie van Athene die een onderdeel van de polis Athene vormde.
Theten
Armste inwoners van Athene, vaak zonder landbezit.
Liturgie
Letterlijk: geldelijke subsidie van rijke burgers van Athene aan de staat om culturele evenementen te realiseren.

Uit welke groepen was de Atheense bevolking samengesteld in de vijfde eeuw v. Chr.?

Enerzijds was er de scheiding tussen burgers en niet-burgers. Tot de burgers behoorden de volwassen mannen van Atheense afkomst, voorzover ze geen slaaf, vreemdeling (metoik0 of krijgsgevangene waren.

Welke politieke en economische functie vervulden de metoiken?

De metoiken bezaten geen burgerrecht, maar waren wel vrij. In het algemeen mochten ze geen grond bezitten. De meeste metoiken werkten in de nijverheid en in de handel. Ook dienden ze in het leger en op de vloot.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Op welke wijze konden slaven in Athene vrijkomen?

Slaven konden zich vrijkopen, laten vrijkopen of werden vrijgelaten. Voor het werk dat ze deden voor anderen dan hun eigenaar, ontvingen ze een klein salaris. Hiermee konden ze zich soms vrijkopen.

Welke beroepen konden slaven uitoefenen?

Huisslaven (huisleraren, secretarissen), beheerders van winkels en boerderijen, bewerkers van het land, werkers in de nijverheid, de steengroeven en de mijnen.

Geef de verschillen aan tussen de positie van de vrouwen in Sparta en die in Athene.

Atheense rijke vrouwen konden zich niet zonder begeleiding op straat begeven. Spartaanse vrouwen wel. Die hadden ook economisch een sterkere positie, omdat de mannen zich vooral met het leger bezighielden. Zo hadden de vrouwen in Sparta een toezichthoudende functie. Zij zagen toe op het werk van de heloten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo