Het eerste millenium - De vroege ijzertijd

10 belangrijke vragen over Het eerste millenium - De vroege ijzertijd

Hoe noemen we de periode tussen 1200 en 750 ook wel? (niet Vroege bronstijd)

Donkere eeuwen

Welke politieke sociale omwenteling in het nabije oosten vond plaats omstreeks 1200?

Het concert der grote mogendheden (machtsevenwicht) kwam ten val.
 • Opvallend is de ontwrichting van zoveel staten tegelijkertijd.
Als oorzaken worden genoemd:
 1. het opdringen van rondtrekkende volken en de 'Zeevolken' zoals de Filistijnen en Libiërs.
 2. Klimaatverandering. Nomadische steppebewoners gaan wegens droogte en hongersnood op zoek naar vruchtbare rivierdalen.

Welke verschillende volken hebben over Egypte geheerst voordat Alexander de Grote het in 332 veroverde?

950 - 730 Libische farao's
715 - 332 Nubische rijk, daarna Assyrische rijk en het Perzische tijk
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de bekendste kolonie van de Feniciërs?

Carthago in Noord-Afrika, in de 8e- of 9e eeuw gesticht vanuit Tyrus.

Waardoor zijn er niet zoveel bronnen over de Fenicische geschiedenis alsmede de volken die het Fenicische schrift hebben overgenomen zoals de Arameeërs, de Filistijnen en Israëliten?

Als schrijfmateriaal werd het vergankelijke papyrus of leer gebruikt.

Wat zijn twee belangrijke Fenicische bijdragen aan de beschaving?

 1. De overdracht van hun alfabet aan de Grieken. Het Fenicische alfabet wijkt af van de andere doordat niet meer voor elke lettergreep een teken werd gebruikt maar voor iedere medeklinker. Het had hierdoor maar 22 tekens nodig i.t.t. Het spijkerschrift (> 600).
 2. Ze waren door overzeese handel een een doorgeefluik van de oud-Oosterse cultuur naar Europa. Hun handelscentra werden versterkt door betere schepen, zeiltechnieken en de domesticatie van de kameel.

Welke volken hebben Egypte overheerst in de donkere eeuwen voor Alexander de Grote?

Nubiërs - Assyriërs - Perzen

Wanneer was de 3e tussenperiode in Egypte ?

1100-715 v Chr.

Waarom was Nebukadnessar II belangrijk voor de Joden?

Tijdens zijn bewind werden de Joden gedeporteerd naar Babylonië. De zogenaamde 'Babylonische Ballingschap' Hier mochten zij in gemeenschap bij elkaar blijven wonen. In deze periode is een groot deel van de traditie van de Joden op schrift gesteld. Dit werd later deel van de Hebreeuwse Bijbel. Hierdoor wisten zij hun identiteit te behouden.

Hoe kwam er een eind aan het bestaan van de koninkrijken Israël en Juda?

Na de dood van Salomo viel het gezamenlijke Rijk uiteen. Israël en Juda gingen als afzonderlijke koninkrijken verder. De Babyloniers veroverde daarna de gebieden van Israël en Juda werd een vazalstaat. Na een opstand van de koning van Juda werd de Joodse bevolking gedeporteerd en viel het hele gebied onder de heerschappij van Babylonië

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo