De vroege ijzertijd: de 'donkere eeuwen

9 belangrijke vragen over De vroege ijzertijd: de 'donkere eeuwen

Donkere eeuwen (Griekenland)

Periode in de Griekse geschiedenis na de val van de Myceense beschaving, waarin sprake was van verarming en bevolkingsdaling.

Primus inter pares

‘De eerste onder zijns gelijken’. Gebruikt voor koningen die geen absolute macht hebben maar aanvoerder zijn van min of meer gelijkwaardige edelen. 

Wat waren de gevolgen van het instorten van de Myceense beschaving (ca.1200, p.45)?

De paleiseconomie stortte in en is nooit meer teruggekomen. Het schrift wat daarbij gebruikt werd, Lineair B, raakte in vergetelheid. De paleizen werden vernietigd en niet meer opgebouwd.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe is volgens het handboek de Myceense cultuur ten onder gegaan?

De zgn. Zeevolken worden genoemd maar met enige twijfel. Het kan ook geleidelijk zijn gebeurd.

Wat zijn de Ionische volksverhuizing na de instorting van de Myceense beschaving?

Sommige Griekse inwoners vertrokken uit Griekenland en vestigden zich aan de westkust van Klein-Azië. Deze Ionische Grieken/ Ioniërs hebben in sterke mate bijgedragen aan de herleving van de Griekse cultuur.

Griekenland kreeg te maken met een teruggang in de bevolking en verarming van de cultuur. Hoewel de kusten van Egeïsche Zee nog dichter bevolkt werden.
In de late ijzertijd kregen de Grieken te maken met Doriërs (Grieken met Dorisch dialect). Zij woonden in Peloponnesus, Kreta en het zuidwesten van Klein-Azië.

Hoe zag de maatschappijopbouw eruit in de vroege ijzertijd (ca.1200-750)?

We weten hier weinig van. Het gene wat we weten moesten we afleidden van archeologie of werken als de Odyssee en de Ilias.

De maatschappij die Homerus omschreef komt echter maar weinig overeen met de informatie uit de Lineair B-kleitabletten.

Zij werk komt meer overeen met Homerus zijn eigen tijd en de eeuwen ervoor.

Geef aan wat de thema’s zijn van respectievelijk de Ilias en de Odyssee.

De Illias, oudgrieks voor ‘Troje’, vertelt over de strijd van de Grieken  onder leiding van Agamemnon tegen Troje.

De Odyssee vertelt over de avonturen die de Griekse vorst Odysseus beleeft na de inname van Troje op weg naar zijn thuisland Ithaca.

Waarom heette de periode van 1100-900 v.chr 'de donkere eeuwen'?

Dit is omdat contemporaine schriftelijke gegevens ontbreken en de materiële cultuur verarmd was.
De laatste jaren groeit onze kennis echter door opgravingen.

Welk normen- en waardenpatroon was, dankzij de verhalen van Homerus, bepalend voor de Griekse samenleving?

Het waardenpatroon van de aristocratische elite.

  • De edelen werden geacht hun huishouden te verdedigen. Hiervoor was het nodig te laten zien dat zijn sterke en mooie mannen waren. Hieruit ontstond het competitie-element dat bijv. In de (Olympische) spelen zijn uitweg vond.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo