Het derde millennium v. Chr. : de vroege bronstijd - Egypte: het Oude Rijk

7 belangrijke vragen over Het derde millennium v. Chr. : de vroege bronstijd - Egypte: het Oude Rijk

Hoe werd Egypte geregeerd voor het Oude Rijk en welke scheiding behield het erna?

Voor het Oude Rijk waren er veel verschillende lokale culturen die door vereniging onder één koning kwamen te staan tijdens de eerste twee dynastieën. Hierin werd ook het hiërogliefenschrift uitgevonden.

Hoewel Egypte verenigd was, bleef er een onderscheid tussen Beneden- (rond de Nijl) en Boven-Egypte (ten zuiden van de Nijl). De koning werd koning van beide landen genoemd en droeg een dubbele kroon. Sommige administratie werden zelfs apart uitgevoerd.

Welke periode was voor het Oude Rijk in Egypte?

Voor het Oude Rijk was de vroeg-dynastieke periode (3000-2600 v.chr). Hier werd Egypte verenigd onder één koning (eerste en tweede dynastie).

Waar staan de piramiden voor die in het Oude Rijk werden gebouwd?

Deze grote graven lieten zien dat:
 • De macht van de koning heel groot was en dat hij een sterke greep had op mensen en materiaal;
  • Koningschap werd als een goddelijke instelling beschouwd
 • Egypte een organisatorisch vermogen had
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waardoor werd het Oude Rijk in Egypte gekenmerkt?

 1. Hoewel Egypte een eenheid was, bestond er nog wel een verschil tussen een Beneden-Egypte (de Nijldelta) en Boven-Egypte (het gebied ten zuiden van de Nijldelta tot aan de eerst stroomversnelling). De koning was wel heerser over beide landen, maar de administratieve taken werden echter apart uitgevoerd.
 2. Dit is de periode waarin het Hiërogliefenschrift werd uitgevonden.
 3. Deze periode is bekend geworden vanwege de koningsgraven (piramides in de buurt van de hoofdstad Memphis).

Waardoor kwam het Oude Rijk ten val na vijf eeuwen?

 • De gouwvorsten/provinciehoofden werden te machtig: de grond en ambt gingen over van vader op zoon dus verloor de koning zijn greep op hen.
 • De hoogte van de overstromingen van de Nijl nam af, wat leidde tot hongersnoden. Ze gingen toen gedeeltelijk over op kunstmatige irrigatie.

Waarom zijn piramides een belangrijke aanwijzing van de macht van de koning?

De piramides laten zien dat de koning een grote macht had over mens en materiaal aangezien veel mensen aan de piramides werkten en er veel materiaal voor nodig was. Het is een groot organisatorisch project.

Waardoor viel het Oude Rijk uiteen?

 1. Het Oude Rijk viel uiteen doordat de gouwvorsten (provinciehoofden) te machtig werden. De grond die ze als 'salaris' kregen ging over van zoon naar zoon. Zo verloor de koning greep op zijn ambtenaren. De gouwvorsten werden regionale koningen.
 2. De hoogte van de overstromingen van de Nijl namen af. Hierdoor ontstonden er hongersnoden. (Dit was ook de aanleiding om over te gaan naar kunstmatige irrigatie).

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo