Het ontstaan van de beschavingen in Egypte en Mesopotamië - Steden

7 belangrijke vragen over Het ontstaan van de beschavingen in Egypte en Mesopotamië - Steden

Waar ontstonden rond het vierde millennium v. Chr. de grootste en invloedrijkste steden en waarom daar?

De steden ontstonden aan de oevers van grote rivieren omdat daar de hoogste voedselproductie mogelijk was en daarom ook de meeste mensen bij elkaar konden wonen.

Waar ontstonden de grootste steden?

In het begin van het neolithicum ontstonden er al dorpen die op steden begonnen te lijken (bv bij Jericho, Klein-Azië, Syrië). In het 4e millennium ontstonden de grootste en meest invloedrijke steden aan de oevers van grote rivieren, hier was de grootste voedselproductie mogelijk.

Waarmee hield de Mesopotamische tempelorganisatie zich bezig en tot welke uitvinding leidde dit?

De tempelorganisatie had veel grondbezit en hield zich daarom ook bezig met landbouw, veeteelt en ambacht. Hiervoor hadden zij veel mensen in dienst en uit deze tempeleconomie ontstond het eerste schrift: het spijkerschrift. Deze kon alleen door een kleine groep geschoolde professionele schrijvers worden beheerst.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe zag de tempeleconomie in Mesopotamië eruit?

Het centrum van een Mesopotamische stad was een tempel. Hier woonde de staatsgodheid. De tempel was een grote organisatie met veel grondbezit. De tempel hield zich bezig met landbouw, veeteelt en ambacht. (en had hierom veel mensen in dienst.

Wat is het verschil tussen sedentaire en nomadische levenswijzen en wat was de houding die ze tegenover elkaar hadden?

Sedentair: men blijft op een plek wonen, zoals stedelingen en boeren.
Nomadisch: men trekt voortdurend rond, zoals veetelers.

Deze twee groepen hadden een haat-liefdeverhouding tegenover elkaar: de dorpelingen waren bang voor plunderingen van de nomaden, maar beide groepen hadden elkaars producten nodig.

De grenzen tussen sedentair en nomadisch was niet zwart-wit: men kon voor een paar jaar op een plek blijven wonen en dan vertrekken of een kudde heide in de omliggende gebieden.

Waar ontstond het schrift? Welke vormen waren er?

Uit behoefden voor de tempeleconomie ontstond het (spijker)schrift (rond 3400-3200 v.Chr). Niet veel later in Egypte ontstond het hiërogliefenschrift.

Hoe/ door wie was het schrift (spijker/hiërogliefen) te lezen?

Beide waren deels pictografisch (elk woord een afbeelding) en deels ideografisch (elk woord een symbool). Later gaven ze ook lettergrepen weer. Alleen een klein groepje geschoolden konden lezen/schrijven.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo