Het derde millennium v. Chr. : de vroege bronstijd - Mesopotamië: Sumer en Akkad

11 belangrijke vragen over Het derde millennium v. Chr. : de vroege bronstijd - Mesopotamië: Sumer en Akkad

Wie waren de Sumeriërs in het derde millenium v. Chr. en hoe hadden ze invloed op de wereld om hun heen?

De Sumeriërs hebben de steden in zuid-Mesopotamië groot gemaakt en hebben het schrift grootschalig toegepast op religie en administratie. Daarnaast ontwikkelde ze beeldhouwkunst, bouwkunst, recht en maatschappij. Ze leefden in stadstaten die langzamerhand een wereldlijk en een religieuze leider kregen.

  De Sumerische School was een cultuuroverdrager in het oude Nabije Oosten. Het spijkerschrift werd overgenomen en werd er Sumerisch geleerd, geschreven en bestudeerd.

Welke volken waren belangrijk voor het vormgeven van de Mesopotamische beschaving in het 3e millennium v.chr.? Waarom?

Dit waren de Sumeriërs en de Akkadiërs.
Het is niet duidelijk of ze aanzet hebben gegeven tot het ontwikkelen van het schrift.
Wel hebben ze steden in zuidelijk Mesopotamië groot gemaakt en hebben ze het schrift op grote schaal toegepast voor paleis/tempeladministratie en voor godsdienstige teksten.
Ze ontwikkelde beeldhouwkunst, bouwkunst, literaire stijlen, godsdienstige voorstellingen, opvattingen over koningschap, recht, maatschappij en de Sumeriërs ontwikkelde nog verschillende vormen van wetenschap.

Wie is aanvankelijk de belangrijkste bestuurder van een Sumerische stadstaat?

De tempelvorst. Er waren nog geen koningen en er was geen koninklijk paleis. Het grootste en belangrijkste gebouw was de tempel.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waaraan hebben de Akkadiërs hun naam te danken en welke invloeden van de Sumeriërs zien we bij hun terug?

Ze danken de naam aan de stad Akkad die rond 2300 v. Chr. werd gesticht. Koning Sargon stichtte het Akkadische rijk, bijne geheel Mesopotamië en een stukje Azië, met Akkad als hoofdstad. Zij spraken een Semitische taal en het rijk ging ten onder door lokale opstanden en invallers.

Van de Sumeriërs hebben de Akkadiërs onder ander schrift, wetenschap en literatuur overgenomen. Ze behielden wel hun eigen goden en taal.

Hoe werd de Sumerische kennis overgebracht?

Op Sumerische scholen werd het schrift geleerd door het overschrijven van teksten. Deze teksten zijn voor ons nu een bron over de arbeidsverdeling destijds. De Sumerische school was een belangrijke overdrager voor hun cultuur over geheel Weat-Azië. Deze verspreiding kwam niet tot stand door militaire expansie.

Wat deden de koningen van de zogenoemde 'derde dynastie van Ur' en wat heeft hun ten gronde gericht?

Toen tijdens het derde millennium enkele Sumerische steden opbloeiden, hebben deze koningen opnieuw een groot rijk gesticht in Mesopotamië, na de Akkadiërs.

Het rijk ging echter ten onder door infiltratie van vreemdelingen, waaronder de Elamieten en de Amorieten. Deze laatste waren nomaden die waren aangetrokken door de vruchtbare rivierdalen en waarschijnlijk waren gevlucht door de toenemende droogte in de steppen.

Hoe zag het bestuur van de Sumerische stadstaten eruit?

In deze stadstaten stond de tempel centraal, onder leiding van een priestervorst. Langzamerhand ontstond er echter een tweedeling; in een wereldlijke leider (zijn voornaamste taak was de aanvoering van het leger) en een aparte hoge priester. Zij opereerde naast elkaar.

Dit betekend dat naast de tempel er nog een paleis met eigen ambtenarenapparaat, grondbezit en werkplaatsen ontstond.

Tempel en paleis bemoeide zich veel met elkaar. Zo waren er conflicten over grondbezit en de autonomie van de tempels. Aan de andere kant presenteerde koningen zich graag als vertegenwoordigers van goden en bouwers van tempels.

Welke taal werd er vanaf het tweede millennium in Mesopotamië gesproken en geschreven?

  • Akkadisch. Dat is een Semitische taal, Akkadiërs waren Semieten. Tot deze taalgroep horen nu het Arabisch en het Hebreeuws.
  • Schrijftaal was het Spijkerschrift.Het spijkerschrift werd geschreven op kleitabletten, waarop men met een rietstengel wig- en spijkervormige inkepingen maakte.

Wat maakt het spijkerschrift ingewikkeld?

Het spijkerschrift (maar ook  het hiërogliefenschrift) kende aanvankelijk een deels pictografisch (elk woord een afbeelding), deels ideografisch (elk woord een symbool) systeem. Later konden deze tekens ook klanken en lettergrepen weergeven. Daarom is het lezen van het spijkerschrift zo complex. Voor een alfabetisch schrift hoef je slechts een dertigtal tekens te leren; voor een spijkerschrift honderden tot duizenden!

Wat is de 'Sumerische renaissance'?

Ca. 2100-2000 bloeien enkele Sumerische steden weer op. De koningen van deze derde dynastie van Ur creëerden opnieuw een groot rijk in Mesopotamië. Het paleis dirigeerde de hele economie en overvleugelde de tempel.

Wie waren de Amorieten en hoe zorgde ze voor de ondergang van de derde dynastie van Ur?

De derde dynastie van Ur ging ten onder door de infiltratie van vreemdelingen (plunderingen en verwoestingen door Elamieten).

Hiervoor was het al verzwakt door de Amorieten. Deze normaden blokkeerde de aanvoerlijnen van koren. Plaatselijke gouverneurs maakten van de situatie gebruik om hun band met de dynastie te verbreken en hun eigen dynastieën te stichten. 

Ook zou toenemende droogde hebben gezorgd  voor een toenemende druk van de nomaden. (Die vanwege deze droogte naar de meer vruchtbare rivierdalen zijn gegaan).

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo