Samenvatting: Eupp_Hoorcolleges

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van EUPP_Hoorcolleges

 • 1 HC1: Waarom (dis)integreren? Een introductie tot de Europese Unie

 • 1.1 Deel 1: Introductie van de cursus

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat werd er gedacht na het tekenen van het "Verdrag van Lissabon" door de EU-lidstaten in 2009?

  • Er werd gedacht dat in de daarop komende 10-15 jaar geen nieuwe verdragen opgesteld en ondertekend zullen worden. Echter, tegen de verwachtingen van alle lidstaten in, was er al snel een roep om nieuwe verdragen.
  • Dit kwam door: de fiscale crisis, problemen met nieuwe EU-lidstaten, de instabiliteit van de euro en de daaropvolgende eurocrisis maakte het Verdrag van Lissabon achterhaald.
 • 1.3 Deel 3: De Europese Unie en haar uitdagingen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Een periode van stabiliteit wordt nu opgevolgd door een periode van veel verschillende crises en dus instabiliteit. Hoe komt dit?

  • Er zijn moeilijkheden omtrent de nieuwe rollen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.
  • Er is veel economische instabiliteit omtrent de euro
  • de economische crisis
  • vraagstuk omtrent solidariteit tussen noordelijke en zuidelijke landen in de EU.
  • Vraagstukken omtrent: veiligheid, maar ook recentelijke problemen met Rusland.
 • Hoe kan de Europese Unie gezien worden als tweestrijd?

  • De Europese Unie kan dus gezien worden als een herstel van een natiestaat, maar ook als het einde van een natiestaat, omdat soevereiniteit wordt afgedragen aan een hogere instantie. 
  • Dit zijn twee grote, extreme benaderingen: tussen deze twee benaderingen of opvattingen kunnen spanningen ontstaan.
 • 1.4 Deel 4: Wat is de Europese Unie?

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uit hoeveel lidstaten bestaat de Europese Unie?

  • 28 lidstaten, waarvan Kroatië het nieuwste lid is. 
 • Wat kan je zeggen over de uitbreiding van de Europese Unie richting het oosten?

  • Men zou kunnen zeggen dat de Europese Unie door middel van de uitbreiding van de Europese Unie richting het oosten een machtsstrijd probeert te winnen van Rusland om regionale macht. 
 • Welke bevoegdheid hebben de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement samen?

  • De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben samen de bevoegdheid over de begroting en wetgeving. 
 • Hoe kan je de Europese Unie op meerdere manieren beschrijven?

  • We kunnen het hebben over een natie, een staat, een federatie, een confederatie of een internationale organisatie. 
  • Het meest geschikte antwoord volgens de Ruiter is een confederatie, maar de meningen hierover zijn verdeeld. De verschillende zienswijze hebben allemaal in een bepaalde mate gelijk wat kan leiden tot conflicten. 
  • Volgens de Ruiter zit de Europese Unie nu tussen een confederatie en een internationale organisatie in. 
 • 1.5 Deel 5: Waarom integreren? Dus de redenen om te integreren

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe komt het dat de reden om te integreren vanwege de Eerste en Tweede Wereldoorlog als critical junction (kritieke kruising) werd gezien?

  Dit komt omdat als we terugkijken op het integratieproces, de Eerste en Tweede Wereldoorlog een motor zijn geweest achter de keuze om te integreren
  • Bijvoorbeeld = de oprichting van EGKS, waarbij de samenwerking vooral in het leven werd geroepen om bepaalde productieprocessen in Duitsland te kunnen controleren om verdere oorlogen te voorkomen. 
  • Maar: dit is momenteel geen reden meer waarom landen toetreden, maar juist voor economische welvaart treden de nieuwe landen momenteel toe. 
 • 1.6 Deel 6: De redenen om verschillend te integreren

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • De eerste reden om verschillend te integreren heeft te maken met gedifferentieerde integratie. is Wat is gedifferentieerde integratie?

  • Dit betekent dat landen niet met alle verdragen meedoen.
  • Sommige situaties van landen laten bijvoorbeeld door welvaartsachterstand het niet toe om toe treden tot de Europese Unie.
  • De verschillende momenten en redenen waarom leden zijn toegetreden tot de Europese Unie zorgen er ook voor dat het verschilt warbij ze toetreden.
  • Het is daarnaast ook  van belang voor de EU om flexibel te zijn, want dan komt er minder weerstand tegen Europese integratie.
 • De tweede reden om verschillend te integreren heeft te maken met publieke opinie. Wat houdt dit in?

  • Eerst was er vertrouwen in de EU dat wat ze doen goede bedoelingen heeft, dus konden ze meer hun gang gaan (permissieve consensus). Dit veranderde naar constraining dissensus, waarin er steeds meer onenigheid is over de goedheid van de integratie van de EU. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart