Samenvatting: Handboek Mediation | 9789012399456 | Alex Franciscus Maria Brenninkmeijer, et al

Samenvatting: Handboek Mediation | 9789012399456 | Alex Franciscus Maria Brenninkmeijer, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Handboek mediation | 9789012399456 | Alex Franciscus Maria Brenninkmeijer; Dick Bonenkamp; Karen van Oyen; Hugo Prein

 • 1 Mediation

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 De opkomst van mediation in Nederland

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke combinatie van disciplines spelen een rol bij mediation?

  • Juridische
  • Sociaalpsychologische
 • Welk inzicht heeft bijgedragen in de opkomst van mediation?

  Het louter op juridische gronden bekijken van een conflict is niet de beste manier om een conflict op te lossen.
 • 1.2 De geschiedenis van mediation in Nederland

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie fungeerde in de 16e eeuw als mediator

  De Leidse Vredemakers
 • Hoe ziet de geschiedenis van mediation in NL eruit?

  Het is aan de ene kant een jong vak in de huidige hoedanigheid maar vind zijn wortels al wel in de oudheid. Het raakt in NL steeds meer ingeburgerd om in plaats van de gang naar de rechter eerst langs de mediator te gaan.
 • 1.3 Grondslagen van mediation

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar berust mediation op?

  1. Mediation berust op het toepassen van een aantal interventiemethoden (uit de psychologie) volgens een gestructureerd proces.
  2. Het onderhandelen is gebaseerd op het Harvardmodel voor probleemoplossend handelen.
 • Mediation is integratie van inzichten uit verschillende disciplines. Welke zijn dat?

  1. Procedurele rechtvaardigheid - mensen vinden het psychologisch belangrijk om hun stem te laten horen.
  2. Het mensbeeld - de geëmancipeerde mens die zelf over zijn belangen mag beslissen.

  Zelfstandigheid staat centraal (juridisch model -> paternalisme)
  Mediation stelt partijen in staat er zelf uit te komen.
  3. Coöperatie versus competitie - niet winnen/verliezen (juridisch) maar win-win. Recht doen aan belangen van alle betrokkenen. Gemeenschappelijke visie.
  4. Complexiteit van de samenleving en van recht in het bijzonder - onderhandelen in de schaduw van het recht.
  5. Het contractsmodel - de uitkomst van mediation is een vaststellinsgovereenkomst. Beide partijen stemmen met de inhoud in.
 • Wat verstaat men onder procedurele rechtvaardigheid?

  Mensen willen een stem hebben, en wanneer ervaren ze een procedure als rechtvaardig. Bij hoor en wederhoor ( juridisch perspectief).
  Maar ook
  1. transparantie
  2. Zeggenschap over procedure en inhoud.
  3. Neutraliteit van de begeleider.
  4. Vertrouwen in het proces.
  5. Direct invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst.
  6. Eerlijkheid.
  7. Tevreden zijn met de uitkomst.
  ( de 7 psychologische uitgangspunten)
 • Wat wordt bedoeld met het mensbeeld als grondslag?

  Dat mensen zelf over hun belangen mogen beslissen en worden in staat gesteld er zelf uit te komen.  Zelfstandigheid staat centraal in mediation. Keuze wordt gemaakt op basis van voldoende kennis = Informed consent.
 • Wat is kenmerkend voor het contractmodel van mediation meestal in de vorm van vaststellingsovereenkomst?

  Partijen stemmen in met de inhoud, (horizontaal werkend contract)
 • Wat betekent volgens jou de complexiteit van de samenleving en van het recht in het bijzonder?

  Dat onderhandelen en er samen uitkomen reëler is dan jarenlang procederen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart