Samenvatting: Europa | 9789461102102 | Erik

Samenvatting: Europa | 9789461102102 | Erik Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Europa | 9789461102102 | Erik

 • 1 Waar produceren?

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Oost-Europeanen op de Nederlandse arbeidmarkt

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voordelen van arbeidsmigratie in dat land

  Het welvaartsniveau stijgt en de familieleden profiteren mee van de gestegen welvaart.
 • 1.2 Oorzaken internationale handel

 • Waarom internationale handel

  Omdat landen bepaalde producten niet zelf ter beschikking hebben, deze zullen ze dan importeren.


  Of omdat het in het buitenland goedkoper is dan om het in je eigen land te produceren. 
 • 1.2.1 open en gesloten economie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voordeel open economie

  Landen met een open economie hebben vaak veel meer keuze aan goederen en diensten in vergelijking met een economie die relatief gesloten is.
 • Door welke kenmerken wordt de internationale concurrentiepositie bepaald?

  Door productiekosten (loonkosten, machinekosten). Ook de kwaliteit van de producten die een land maakt, is belangrijk.
 • Wat is internationale ruil?

  Landen importeren producten die goedkoper in andere landen gemaakt kunnen worden en exporteren producten die zij zelf goedkoop kunnen maken.
 • 1.2.2 Natuurlijke omstandigheden

 • Wat zijn de 4 belangrijke oorzaken waarom landen zich specialiseren?

  • Natuurlijke omstandigheden
  • De loonkosten per product en de kwaliteit van de producten
  • infrastructuur
  • stabiliteit
 • 1.2.3 de loonkosten per product en de kwaliteit van de producten

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zorgt voor een hoge arbeidsproductiviteit?

  Een hoge scholingsgraad van de beroepsbevolking en de technische ontwikkeling door computerisering en automatisering.
 • Welke 4 zaken beïnvloeden de arbeidsproductiviteit?

  • scholing
  • inzet machines
  • arbeidsverdeling, specialisatie, de organisatie van het arbeidsproces.
  • kennis van een land
 • 1.2.6 Oefenvragen Hoofdstuk 1

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1)Noem een voordeel van arbeidsmigratie voor de Nederlandse economie

  Lonen van migranten zijn lager →  Loonkosten per prod ↓  (cetris paribus  of als  % ↓ loonkosten per arbeider >  % ↓ arbeidsprod )  → Kostprijs ↓ →  prijs ↓
 • 2)  Waarom is er internationale handel of Oorzaken van ontstaan van wereldhandel. 

  Natuurlijke omstandigheden vb klimaat, aanwezigheid van grondst
  Loonkosten per prod en de kwaliteit van producten  betere kwaliteit → conc pos ↑
  Infrastructuur , stabiliteit (stakingen,onrust) als deze beter zij is de conc pos ook beter. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart