Samenvatting: Evidence-Based Dietetiek Principes En Werkwijze | 9789031394203 | M Former Boon, et al

Samenvatting: Evidence-Based Dietetiek Principes En Werkwijze | 9789031394203 | M Former Boon, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Evidence-based dietetiek principes en werkwijze | 9789031394203 | M. Former-Boon; Majorie Former; J.J. van Duinen

 • 1 principes en werkwijze

  Dit is een preview. Er zijn 38 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van evidence based dietiek volgens de AND (Academy of Nutricion and dietics)

   Evidence based dietiek is het verlenen van voedingszorg dat gebasseerd is op  de hoogste mate van wetenschappelijke onderbouwing, op profesionele kennis en op de wensen en mogelijkheden van de client. 

  De onderbouwing kan bestaan uit gepubliceerde onderzoeksresultaten, (internationale) richtlijnen, consensus verklaringen, meningen van experts of eigen gegevens uit de kwaliteitszorg.
 • Wat is evidence based handelen in je eigen woorden?

  Integratie van interne en externe kennis (de kennis die de dietist en pasient al hebben en de wetenschap)

  Wetenschappelijk bewijs wordt gecombineerd met de proffesionele kennis van de dietist en de individuele situatie van de client.
 • In 2011 hebben de binnen het kwaliteitsregister van Paramedici Participerende paramedische beroepsverenigingen zich aangesloten bij de CanMeds, waar staat dat voor en wat betekent dat voor Nederland?

  De beschrijving van het beroep in competenties volgens Canadian Medical Education Direction for Specialists is tegenwoordig een onderdeel van het beroepsprofiel van de NVD, In Nederland worden de competenties van paramedici volgens deze methode beschreven en  in de medisch en paramedische wereld wordt van deze universele methode gebruikt gemaakt om de competenties helder en systematisch te definiëren.
 • Waarom is evidence based handelen belangrijk in de dietiek?

  Om hoge kwaliteit te kunnen leveren en om het handelen te kunnen verantwoorden naar bijv zorgverzekeraard of de client. Bewijs belangerijker dan bewering......
 • Als we het hebben over de beroepsbreedte hebben binnen dietetiek waar denk je dan aan?

  De dietist is inzetbaar in verschillende werkvelden van de gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg, het bedrijfsleven, scholing en onderzoek.
 • Wat is de definitie van evidence?

  De ondebouwing waarbij de wetenschappelijke literatuur genoemd wordt en waarvan de juistheid en de actualiteit te achterhalen is.
 • Wat is evidence based dietiek

  Het combineren van wetenschappelijk evidence, proffesionele ervaring en de individuele situatie van de patient om tot een hoge kwaliteit voedingszorg te komen
 • Wat zijn de algemene gedragsregels voor de NVD?

  niet discrimineren
  respecteert voedingskeuze en levensopvatting klant
  verantwoordelijk voor uitoefening beroep
  verantwoording af kunnen leggen mbt handelen
  kennis en vaardigheden op peil houden.
  geen handelen in strijd met beroepsethiek
 • Wat zijn de weerstanden tegen evidence based werken

  • Lezen wetenschappelijke artikelen
  • Engelse taal
  • Statistiek (statistisch jargon)
  • Dataverwerking het gebruik van computers
  • Het kunnen vinden van spesifieke info
  • Grotere verantwoordelijkheid


  • Weinig tijd
  • Te weinig ondersteunimg om de vaardigheden aan te leren
  • Verwachte problemen met medebehandelaars
  • Onzekerheid over verantwoordelijkheden.
 • Wat zijn de gedragsregels in relatie tot collega's?

  hulp bieden op basis van deskundigheid en ervaring
  bereid tot samenwerken
  respect
  wijst indien nodig collega op beroepscode en gedragsregels (ook voor stagiaires)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart