Samenvatting: Forensische Accountancy

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Forensische Accountancy

 • 1.1 Artikel 1- The cruelest lies are often told...

  Dit is een preview. Er zijn 28 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Vertellen accountants dmv gecontroleerde en geaccordeerde cijfers van een bedrijf het hele verhaal?

  Nee, dit is een misverstand onder commissarissen. Het verhaal kan namelijk op meerdere manieren cijfermatig worden weergegeven.
 • Er wordt door directies, commissarissen, analisten, bankiers en beleggersvaak meer waarde gehecht aan kasstromen dan aan winst, waarom is dat zo?

  Omdat er bij de winst meer keuzes gemaakt moeten worden dan bij rapportages over kasstromen.
 • Er wordt de suggestie gewekt dat de weergave van cijfers van een onderneming juist/getrouw zijn zolang ze maar binnen de regelgevign van de GAAP vallen. Wat kan hier mis gaan?

  Dat het in theorie wel zokan zijn dat ze binnen de regelgeving vallen,  maar het betekend niet dat het ook naar de ‘geest’ van de wet- en regelgeving is. Niks wat binnen de GAAP valt zal afgekeurd worden.
  Dit maakt dat cijfers niet altijd betrouwbaar zijn, aangezien er allerlei manieren zijn om deze te manipuleren in de richting die de opstellers van GAAP  voor ogen hebben.
 • Hoe zit het wat betreft leven naar de geest of de letter van de wet van GAAP?

  En, dat mag naar de ‘letter’ genomen wel juist zijn, maar is het dat ook altijd naar de ‘geest’ van wet- en regelgeving? Het antwoord op die vraag is: nee!
 • "cash" dividents kunnen een signaal aan inversteerders verschaffen over de ware financiele kracht en de geloofwaardigeheid van de inkomstenrapporten. Noem een aandachtspunt hierbij?

  kasstromen bestaan niet uit continu terugkerende constante geldstromen . Ze vloeien ook voort uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten en deze zijn juist wel manipuleerbaar, zowel binnen als buiten de grenzen van GAAP.
  Hierom is een belangrijk aspect bij de beoordeling ervan het duurzaamheidsaspect.
 • Vervolg vorige vraag: zijn kasstromen wel zo "hard"?

  Cash is geen feit , maar net als bij winst gaat het om een opinie.
  Toch blijven kasstromen betrouwbaarder dan winstcijfers. Dit wordt niet genoeg erkend, men kijk bijvoorbeeld niet genoeg naar de kwaliteit van de winst en de verhouding hiervan tot de kasstromen.
 • In het artikel van Pfeiffer verbreedt hij creative cash reporting flow naar?

  Creative accounting
  dit is een vorm van earnings management waarbij binnen de wet wordt geopereerd
 • Er zijn verschillende termen die een vorm van creative accounting weer geven.wat is Income smoothing/ cookie jar reserves
  in feite gaat het hier om winstegalisatie. In goede tijden wordt een ‘appeltje voor de dorst’ weggezet om dat vervolgens te gebruiken in tijden dat het minder gaat. Op deze wijze kunnen de winsten relatief egaal of zelfs in een stijgende lijn worden gepresenteerd. Jaarrekeningposten die hiervoor worden gebruikt zijn bijvoorbeeld de voorziening voor dubieuze debiteuren en de garantievoorziening. 
 • Wat is Big Bath accounting?

  Dit wordt toegepast om de balans op te schonen.
  Door in een jaar waarin het toch al slecht gaat ‘extra ellende’ te nemen, wordt het waarschijnlijker dat voor de komende jaren een resultaatsverbetering kan worden getoond.
 • Door wie wordt Big Bath Accounting vaak gebruikt?
  Deze methode kan worden gebruikt door aantredend management. Zij verschuiven dan de pijn naar het oude management, geven hen de schuld, en stellen vervolgens zelf verantwoordelijk te zijn voor het resultaatherstel. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart