De grondbeginselen van wetenschappelijk redeneren - Meerzinnigheid en vaagheid

7 belangrijke vragen over De grondbeginselen van wetenschappelijk redeneren - Meerzinnigheid en vaagheid

Wat is een meerzinnig woord

Een woord dat correspondeert met meer dan 1 begrip (heeft meerdere betekenissen).

Wanneer is een woord meerzinnig?

Als het met meer dan één begrip correspondeert

Wat is vaagheid bij woorden?

Woorden waarbij niet duidelijk is welke begrippen er onder vallen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer is een woord vaag?

Wanneer niet duidelijk is welke begrippen er onder vallen.

Waarom is het belangrijk om meerzinnige en vage woorden te identificeren?

Omdat ze een van de belangrijkste oorzaken zijn van redeneerfouten. Ze kunnen in een bepaalde context voor problemen zorgen.

Kenmerkend voor vage woorden

De grens tussen wat er wel en wat er niet onder valt is niet scherp

Waarom is het belangrijk om meerzinnigheid en vaagheid van elkaar te onderscheiden?

Omdat de oplossing voor meerzinnigheid niet dezelfde is als die voor vaagheid:
  • Meerzinnigheid: gebruik verschillende woorden voor de verschillende betrokken begrippen (egoisme en bio-egoisme)
  • Vaagheid: definieer de betrokken begrippen op een niet-vage manier (golflengtes voor kleurtinten)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo