Redenering en hun geldigheid - Deductieve redenering

7 belangrijke vragen over Redenering en hun geldigheid - Deductieve redenering

Wat is deductieve geldigheid

De waarheid van de premissen maken de onwaarheid van de conclusie onmogelijk.
(voor een deductief geldige redenering geldt dat de conjunctie van premissen en ontkenning van de conclusie een contradictie is.)

Waarom beschrijft de auteur geldig deductieve redeneringen als 'perfecte waarheidsoverdragers' (2)?

Als de premissen waar zijn, is de conclusie dat ook. De waarheid van de conclusie is gegarandeerd als:
 1. de premissen waar zijn en
 2. de conclusie logisch kan worden afgeleid uit de premissen.

Welke 3 mogelijkheden tot een geldige redenering zijn er

 • Ware premissen en een ware conclusie,
 • Onware premissen en een ware conclusie,
 • Onware premissen en een onware conclusie.

De vierde mogelijkheid, ware premissen en een onware conclusie is geen geldige redenering (zie definitie deductieve geldigheid).
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe wordt in de logica 'deductieve geldigheid' gedefinieerd?

Voor een deductief geldige redenering geldt dat de conjuncie van premissen en ontkenning van de conclusie een contradictie is.

Wat zijn contradicties en waarvan hangt hun (on)waarheid af?

 • Contradicties zijn noodzakelijk onware uitspraken.
 • Hun onwaarheid hangt af van hun vorm, het verband waarin zij voorkomen - niet van de betekenis van de delen

Wanneer spreken we van een  geldige redenering?

Wanneer de conclusie logisch uit de premissen volgt.
NB. De premissen kunnen waar of onwaar zijn!
Dus:
De (deductieve) geldigheid van een redenering wordt uitsluitend bepaald door het verband waarin premissen en conclusie tot elkaar staan, niet door hun inhoud.

In hoeverre kan de conclusie van een deductieve redenering nieuwe informatie bevatten?

Niet: de conclusie bevat hoogstens de extra informatie die nog in de premissen verborgen zat.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo