Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen - De spreiding

5 belangrijke vragen over Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen - De spreiding

Wat wordt bedoeld met de standaard afwijking
Standaardafwijking:
In plaats van de absolute waarden van afwijking te nemen, kwadrateer je ze, dit heeft eveneens het effect dat alle getallen positief worden. Je neemt vervolgens het gemiddelde van deze kwadraten. Deze gemiddelde gekwadrateerde afwijking heet de variantie.

Hoe kunnen varianties en standaardafwijkingen gemakkelijker berekend worden?

De variantie is (wiskundig) gelijk aan:

Het gemiddelde van de kwadraten van de waarden van variabelen
Minus
Het kwadraat van het gemiddelde van de waarden

Waarden van variabelen kunnen positief of negatief afwijken van het gemiddelde. Men kan hier op twee manieren mee omgaan als men met de afwijkingen wil rekenen. Welke?

 1. Men neemt het gemiddelde van de absolute waarden van de afwijkingen (de absolute waarde van -2 = 2)
 2. Men neemt het kwadraat van de afwijkingen van het gemiddelde (positief of negatief) waardoor alle getallen positief worden (dan heeft men de standaardafwijking).

NB. Wanneer deze kwadraten bij punt 2 vervolgens gemiddeld worden, heeft men de variantie.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de twee voordelen van het rekenen met binaire variabelen?

 1. De som van alle waarden van de variabele in de populatie = het aantal keren dat 1 voorkomt  >>> het rekenkundig gemiddelde van de variabele = de relatieve frequentie van 1 in de populatie.
 2. 1 en 0 zijn de enige getallen die gelijk zijn aan hun kwadraat >>> het gemiddelde van de kwadraten in de populatie = het gemiddelde van de waarden zelf

Waarin verschilt de berekening van de standaardafwijking voor binaire variabelen van de berekening voor niet-binaire variabelen?

Bij binaire variabelen kan de standaardafwijking berekend worden op basis van het gemiddelde alleen (het gemiddelde van de kwadraten = het gemiddelde van de waarden)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo