Redenering en hun geldigheid - Uitspraken en redenering

7 belangrijke vragen over Redenering en hun geldigheid - Uitspraken en redenering

Wat heeft wetenschap onderzoek tot doel

Vaststellen of een hypothese waar of onwaar is.

Wat is, kort samengevat, het doel van wetenschappelijk onderzoek?

Vast te stellen of hypothesen waar of onwaar zijnKan met zekerheid worden vastgesteld of de conclusie van een onderzoek altijd waar of onwaar is?

Nee, We zullen tevreden moeten zijn met goede redenen voor het geloof dat zo’n conclusie waar of onwaar is, in het besef dat die goede redenen zelden de waarheid van een conclusie garanderen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is belangrijk om te weten wanneer men vast wil stellen of een hypothese gerechtvaardigd is of niet?

Het is belangrijk om te weten wat de relatie is tussen de hypothese en de andere uitspraken in het onderzoeksverslag.

Waaruit bestaat een redenering in een onderzoeksverslag (2)?

Uit een hypothese (voorlopige conclusie) en premissen (uitspraken, vooronderstellingen)

Welke redeneringen komen in een onderzoeksverslag

Onderzochte hypothesen.

Hoe is een redenering samengesteld

  • De hypothese plus waarnemingsuitspraken en theoretische uitspraken wordt de redenering genoemd.
  • De hypothese is de conclusie van de redenering.
  • de andere uitspraken worden de kermissen genoemd.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo