Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën

9 belangrijke vragen over Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën

Wat is de grondgedachte achter een experiment?
De grondgedachte achter een experiment is dat je de dingen zo regelt dat je uiteindelijk de beschikking krijgt over zeer bepaalde informatie.

Welke 6  basiselementen van een toets worden besproken?

 1. Experiment
 2. Uitkomst
 3. Redenering
 4. Hypothese
 5. Voorspelling
 6. Aanvangsvoorwaarden    

Welke informatie is nodig voor een experiment.

Met de informatie moet je kunnen kunnen toetsen of de theoretische hypothese waar of onwaar is.
Je moet de zekerheid hebben dat je de juiste informatie krijgt. Dat wil zeggen, je moet al van tevoren van alle mogelijke uitkomsten kunnen zeggen welke uitkomst tot welke conclusie leidt.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de relatie tussen hypothese en voorspelling? Welke rol spelen de aanvangsvoorwaarden hierbij?

Welke voorspelling wordt afgeleid uit een hypothese hangt af van de aanvangsvoorwaarden: uit een hypothese kan in principe een veelheid van voorspellingen worden afgeleid.
[Bijv. als een voorspelling niet uitkomt, kan blijken dat de aanvangsvoorwaarden niet juist waren]

Wat is het belangrijkst element van een toets

De hypothese die waar of onwaar is.

Wat is de 'uitkomst' van een experiment?

De uitkomst van een experiment is datgene wat er gebeurd is tijdens een een experiment.
De uitkomst bepaalt of de getoetste hypothese waar of onwaar is.

Waartoe dient een redenering bij wetenschappelijk onderzoek (3)?

 • De redenering dient om een hypothese (of haar ontkenning) te rechtvaardigen
 • De premissen van de redenering hebben zowel te maken met het onderzoek zelf als met de uitkomst
 • De conclusie van de redenering komt óf overeen met de hypothese óf ontkent de hypothese

Het belangrijkste element in een toets is de hypothese waarvan de (on)waarheid in het geding is. Hoe noemen we een hypothese die geldig wil zijn voor alle vergelijkbare systemen in het universum?

Een 'meeromvattende' hypothese

Waar hangen de aanvangsvoorwaarden van af?

Van het theoretische model dat gebruikt wordt: de aanvangsvoorwaarden leggen, voor een bepaald moment, de waarden vast van die variabelen in een systeem die in het theoretische model voorkomen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo