Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën - Het rechtvaardigen en verwerpen van hypothesen

12 belangrijke vragen over Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën - Het rechtvaardigen en verwerpen van hypothesen

Waarom is het van belang om, te gelegener tijd, uit te maken of de voorspelling uitkomt of niet?

De onderzoeker trekt zijn conclusie op grond van de uitkomst van het experiment (het al dan niet uitkomen van de voorspelling). Op die manier kan de (on)juistheid van de voorspelling deel uitmaken van de rechtvaardiging of verwerping van de hypothese.

Welke veronderstelling zit ingebouwd in de eenvoudige inductieregel voor toetsing van theoretische hypothesen?

Dat het experiment goed opgezet en uitgevoerd is, dat wil zeggen dat aan de voorwaarden voor een goede toetsing is voldaan.

Formule: zij is waar maar wordt op grond van het onderzoek verworpen

Als AV en AK en niet-H, dan zeer waarschijnlijk niet-V
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke vier mogelijke uitkomsten zijn er wanneer de eenvoudige inductieregel voor toetsing van theoretische hypothesen wordt toegepast?

 1. de hypothese is waar en wordt op grond van het onderzoek aanvaard
 2. zij is waar maar wordt op grond van het onderzoek verworpen
 3. zij is onwaar maar wordt op grond van het onderzoek aanvaard
 4. zij is onwaar en wordt op grond van het onderzoek verworpen

Formule voor verwerpen van een hypothese

Als (H en AV) dan V. AV en Niet-V, dus: Niet-H

De situatie dat de hypothese waar is maar op grond van het onderzoek wordt verworpen is onwaarschijnlijk maar kan wel voorkomen. Onder welke omstandigheden?

Een ware hypothese kan worden verworpen als de aanvangsvoorwaarden onwaar zijn, een ongewenste maar niet onmogelijke situatie (vergissing of onjuiste bronnen)

Waarom is het mogelijk maar onwaarschijnlijk dat een onware hypothese op grond van zorgvuldig onderzoek wordt aanvaard?

 • het is mogelijk om uit een geldige redenering met onware premissen een ware conclusie te trekken
 • het is onwaarschijnlijk dat een voorspelling op basis van een onware hypothese uitkomt, zij is dan alleen gebaseerd op de aanvangsvoorwaarden en gangbare kennis en theorieën (2e voorwaarde voor goede toetsing)

Welke formule kan opgesteld worden voor het verwerpen van een hypothese op grond van een niet uitgekomen voorspelling?

Als (H en AV) dan V
AV en niet-V
dus (deductief) niet-H

Welke formule kan opgesteld worden voor het rechtvaardigen van een hypothese op grond van een voorspelling die uitkomt?

Als (AV en AK en niet-H) dan zeer waarschijnlijk niet-V
V en AV en AK,
dus (inductief):  H

NB. vanwege het voorbehoud 'waarschijnlijkheid' in premisse 1 is er geen garantie van waarheidsbehoud

Waarom kunnen, volgens wetenschapsfilosoof Karl Popper, hypothesen niet gerechtvaardigd worden, alleen gefalsifiëerd?

Omdat het niet mogelijk is om inductief redeneren tot een betrouwbaar instrument te maken: in een experiment dat niet leidt tot de conclusie dat een hypothese niet klopt, kan de hypothese zowel waar als onwaar zijn.

Wat verstaan we onder een cruciaal experiment?

Een experiment waarbij het uitkomen van de voorspelling zowel de ondersteuning van de nieuwe hypothese  betekent als ondergraving van de oude, heersende theorie.

Hoewel het waarheidsbehoud daarbij onzeker is, is dit toch een reden om aan de nieuwe hypothese de voorkeur te geven boven de oude

Tot welke vraag kan de rechtvaardiging van een deductief geldige redenering herleid worden?

Tot de vraag of de premissen gerechtvaardigd zijn

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo