Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën - Hemelmechanica flogistontheorie

6 belangrijke vragen over Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën - Hemelmechanica flogistontheorie

Halley baseerde zijn (uitgekomen) voorspelling over de terugkeer van de komeet in 1758 op eerder waargenomen komeetbanen en zijn hypothese dat komeet en zon samen bij benadering een Newtoniaans deeltjessysteem vormen. In hoeverre voldeed zijn experiment aan de voorwaarden voor goede toetsing?

Volledig:
 • de voorspelling was deductief afgeleid op basis van de hypothese en de aanvangsvoorwaarden
 • de beschikbare informatie (m.u.v. Newtons theorie) impliceerde de onwaarschijnlijkheid van de terugkeer

Welke impact had het uitkomen van Halley's voorspelling op de natuurwetenschap van zijn tijd (3)?

 1. Men ging er voortaan van uit dat elke komeet deel uitmaakt van een Newtoniaans deeltjessysteem vanwege de fundamentele vergelijkbaarheid van kometen
 2. Men beschouwde Halley's succesvolle voorspelling als een bevestiging van Newton's theorie over de beweging van hemellichamen
 3. Halley's succes droeg bij aan de vestiging van het Newtonianisme als theoretische traditie

Halley's voorspelling over de terugkeer van de komeet was in feite een tweede toetsing van de hypothese dat de komeet een ellipsvormige baan rond de zon beschreef. Wat was de eerste toetsing en waarom vond hij een tweede toetsing nodig?

 • De eerste toetsing was de hypothese dat de komeet al eerder gesignaleerd was (archiefonderzoek)
 • Door de tweede toetsing kon de hypothese nog worden versterkt
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Kun je een hypothese eindeloos versterken door steeds nieuwe toetsingen?

Nee, hier geldt de wet van de verminderde meeropbrengst.

Lavoisiers verbrandingsonderzoek zette de aanhangers van de theoretische traditie die uitging van flogiston-modellen aan tot aanpassing van de modellen. Aan welke voorwaarde hadden deze moeten voldoen om de flogiston-theorie alsnog te rechtvaardigen?

De modellen hadden na aanpassing rechtvaardigbare hypothesen moeten opleveren.

Waarom bevestigt Lavoisiers verbrandingsonderzoek de uitspraak "het is makkelijker een onjuiste hypothese te weerleggen dan een juiste hypothese te rechtvaardigen"?

 • Voor het weerleggen van een onjuiste hypothese is een niet-uitgekomen voorspelling voldoende
 • Voor het rechtvaardigen van een juiste hypothese zijn nodig:
  • een  uitgekomen voorspelling
  • een verrassende voorspelling
  • een onwaarschijnlijke voorspelling

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo