Redenering en hun geldigheid - Inductieve redenering

4 belangrijke vragen over Redenering en hun geldigheid - Inductieve redenering

Wat is een inductieve redenering

(wiki) Inductieve redenering is een argumentatie- of bewijstechniek die geen logisch onontkoombare conclusie oplevert, maar een conclusie die aannemelijk is, die een zekere waarschijnlijkheid heeft. Het betreft vaak de afleiding van een algemene regel uit een beperkte verzameling specifieke gevallen.

Waarom worden wetenschappelijke redeneringen zelden als (geldige) deductieve redeneringen geconstrueerd?

Wetenschappelijke conclusies hebben betrekking op situaties die nog niet onderzocht zijn

Inductie is kenmerkend voor wetenschappelijk werk. Welke twee belangrijke gevolgen hiervan voor wetenschappelijke kennis noemt de auteur?

  1. Wetenschappelijke kennis wordt door inductie vergroot: de kennis gaat over meer dan de onderzochte gevallen
  2. Wetenschappelijke kennis is minder zeker dan wanneer onderzoekers zich tot deductie zouden beperken
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het probleem bij de stelling 'kennis is per definitie waar'?
Welk alternatief stelt de auteur voor?

Kennis die berust op inductieve redenering is niet per definitie waar: de waarheid van de conclusie kan niet met zekerheid vastgesteld worden.

De auteur stelt daarom: 'kennis is gerechtvaardigd geloof'

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo