Drogredenen bij het toetsen van theorieën - Rechtvaardiging door eliminatie

5 belangrijke vragen over Drogredenen bij het toetsen van theorieën - Rechtvaardiging door eliminatie

Wat verstaan we onder een eliminatieve rechtvaardiging?

Een rechtvaardiging van een deductieve redenering door middel van eliminatie van ALLE denkbare hypothesen minus één. Deze laatste moet dus wel waar zijn,

Wat is het syllogisme van een eliminatieve rechtvaardiging?

H1 of H2 of H3.... Of Hn.
Niet-H1 en niet-H2 en niet-H3 ... En niet H-n-1
Dus Hn

Waarom werkt rechtvaardiging door eliminatie niet bij wetenschappelijke hypothesen (2)?

 1. Omdat een goede rechtvaardiging altijd op een inductieve redenering berust, eliminatieve redeneringen zijn deductief
 2. Omdat het meestal onmogelijk is om alle denkbare hypothesen over een bepaald verschijnsel op een rij te krijgen (de eerste premisse is nauwelijks te rechtvaardigen omdat n geen bepaald getal is)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In welke gevallen kiest men soms voor rechtvaardiging door eliminatie (2)?

 1. Als de hypothese die men wil verdedigen niet of nauwelijks direct te toetsen valt
 2. Als men voor een verschijnsel een hele reeks hypothesen kan opstellen en er zo snel mogelijk een aantal van wil schrappen om de meer kanshebbende overblijvers te kunnen toetsen

Wat moet er gebeuren om een eliminatieve rechtvaardiging ook werkelijk rechtvaardig te maken?

De overblijvende hypothese moet met zorg getoetst en gerechtvaardigd worden

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo