Steekproeven - Aselecte en onafhankelijke steekproeven

14 belangrijke vragen over Steekproeven - Aselecte en onafhankelijke steekproeven

Wat zijn de wenselijke eigenschappen van steekproeven

A-selectief
Onafhankelijk

Welke twee eigenschappen zijn gewenst voor steekproeven?

1. Aselectiviteit
2. Onafhankelijkheid

Waarom is aselectiviteit voor een steekproef wenselijk?

Omdat hierdoor de representativiteit van de steekproef tov de populatie wordt gewaarborgd
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer is een trekking van een steekproef uit een populatie aselect?

Als ieder element van die populatie dezelfde kans heeft om aangewezen te worden

Wat wordt bedoeld met onafhankelijkheid bij een steekproef
dat wil zeggen dat zij door onafhankelijke trekking verkregen is. Dit betekent dat het resultaat van de tweede, de zevenentwintigste, of van welke andere trekking dan ook, afhangt van welke trekking dan ook niet afhangt van wat de voorgaande trekkingen opgeleverd hebben. Om dit te bereiken moet men bij eindige populaties werken met aselecte trekkingen met teruglegging.

Tweede eis aan een steekproef

Is dat zij onafhankelijk is. = dat het resultaat van de tweede, 27e of welke andere trekking dan ook niet afhangt van wat de voorafgaande trekkingen hebben opgeleverd

Wat wordt er bedoeld met een steekproef met teruglegging
Bij dergelijke trekkingen wordt een element dat aselect getrokken is eerst weer in de populatie teruggedaan alvorens er opnieuw wordt getrokken. Zo'n element kan dus best nog een tweede keer of nog vaker worden getrokken.

Hoe bereik je onafhankelijkheid in een aselecte trekking

Teruglegging (denk aan knikkers)

Noem een veelgebruikte methode om een aselecte steekproef te trekken. Wanneer is die methode niet goed bruikbaar?

  • Loting
  • Deze methode is niet goed bruikbaar bij grote populaties

Waarom is het bij grote populaties meestal voldoende als de trekking aselect is met betrekking tot een beperkte verzameling categorieën, in plaats van tot de gehele populatie?

Omdat men in de meeste gevallen niet geïnteresseerd is in individuen, maar in bepaalde typen individuen.

De tweede eis die men gewoonlijk aan een steekproef stelt, is onafhankelijkheid, dus door onafhankelijke trekking verkregen.
Wat betekent dit precies?

Onafhankelijkheid betekent dat geen enkel resultaat van een trekking mag afhangen van wat de vorige trekkingen opgeleverd hebben.

Door middel van welke methode kan men aselectiviteit garanderen bij eindige populaties?

Door te werken met teruglegging. Elk element dat aselect getrokken is, wordt eerst weer in de populatie teruggedaan voordat er opnieuw wordt getrokken.

Wanneer is het belangrijk om te trekken zonder teruglegging, en wanneer niet?

Het is bijzonder belangrijk wanneer de steekproef groot is ten opzichte van de populatie. Naarmate de steekproef verhoudingsgewijs kleiner is, wordt het minder belangrijk.

Waarom is het nodig om bij steekproeven te streven naar onafhankelijkheid ?

Bij afhankelijke steekproeven wordt de afleiding van de eigenschappen van kansverdelingen van steekproeven uit de hypothese over de populatie veel ingewikkelder. Dat kan bovendien alleen als de aard van de afhankelijkheid nauwkeurig bekend is.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo