De grondbeginselen van wetenschappelijk redeneren - Tautologieën, contradicties en contingente uitspraken

10 belangrijke vragen over De grondbeginselen van wetenschappelijk redeneren - Tautologieën, contradicties en contingente uitspraken

Wat is analytisch waar

De uitspraak is waar als de betekenis van de woorden in de uitspraak waar zijn.
(een mus is een vogel)

In deze paragraaf draait het om drie typen waarheidsbegrip. Welke?

  1. Het analytische waarheidsbegrip
  2. Het feitelijke waarheidsbegrip
  3. Het logische waarheidsbegrip

Wat is feitelijk waar

De uitspraak is waar heeft te maken met de wereld om ons heen, om te controleren of de uitspraak waar is moet de uitspraak getest worden.
(een vogel kan vliegen)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer is een uitspraak 'analytisch waar'?

Als de waarheid van de uitspraak gegeven wordt door de betekenis van de woorden die erin voorkomen.
Bv. 'Dat is een stoel' of: 'regen is een vorm van neerslag'.

Hoe wordt een feitelijk onware uitspraak genoemd

Een contingente uitspraak.

Wat is logisch waar

Logische waarheid wordt bepaald door de vorm van de uitspraak.
(de vogel vliegt of de vogel vliegt niet)

Wanneer is een uitspraak een tautologie (2)?

- een analytisch ware uitspraak
- een logisch ware uitspraak

Wanneer is een uitspraak een contradictie (2)?

- een analytisch onware uitspraak
- een logisch onware uitspraak

Wanneer is een uitspraak contingent (2)?

- een feitelijk ware uitspraak
- een feitelijk onware uitspraak

Zijn conclusies uit wetenschappelijk onderzoek feitelijke uitspraken, analytische uitspraken of logische uitspraken?

Feitelijke uitspraken
(bijv. 'Het universum zal altijd blijven uitdijen')

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo