Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën - Het rechtvaardigen van de theorie van Mendel

3 belangrijke vragen over Het toetsen van wetenschapppelijke theorieën - Het rechtvaardigen van de theorie van Mendel

Waarom kunnen we pas tientallen jaren nadat Mendel zijn onderzoek gepubliceerd had, spreken van een Mendeliaanse theorie en een Mendeliaanse wetenschappelijk traditie?

Pas na jaren van onderzoek, waarbij op basis van zijn ideeën modellen waren ontwikkeld met veel meer dan twee factoren en waarin veel meer rekening gehouden kon worden met omgevingsfactoren, bleek dat zijn ideeën toepasbaar waren op veel eigenschappen van veel organismen.

In hoeverre kunnen we zeggen dat Mendel's theoretische modellen stochastisch zijn?

Dat kan: De factoren van de ouders bepalen alleen de waarschijnlijkheid van de verschillende mogelijke factorcombinaties in de nakomelingen, zij leggen niet precies vast welke factoren elke nakomeling afzonderlijk zal hebben.

Een exacte voorspelling op grond van een stochastisch model is onmogelijk, waardoor het moeilijk wordt om na te gaan of een voorspelling uitkomt. De auteur hanteert voorlopig een praktische benadering om te bepalen of de uitkomst van een experiment met zo'n voorspelling een hypothese kan rechtvaardigen. Welke?

  • Uitkomsten die heel erg dicht bij de voorspelde uitkomst liggen worden beschouwd als een rechtvaardiging van een hypothese
  • Daarmee kan alleen iets gezegd worden van simpele gevallen waarbij de voorspelling overduidelijk uitkomt
  • In later hoofdstukken wordt dit nader uitgewerkt

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo