Drogredenen bij het toetsen van theorieën - De wonderolie-denkfout: veel voorspellingen

3 belangrijke vragen over Drogredenen bij het toetsen van theorieën - De wonderolie-denkfout: veel voorspellingen

De wonderolie denkfout: veel voorspellingen
Waar het in al deze gevallen om gaat is dat het uitkomen van enkele voorspellingen waar er een heleboel gedaan zijn geen reden vormt om een hypothese te aanvaarden. Wie dat zou doen ziet de tweede voorwaarde voor een goede toetsing over het hoofd: een voorspelling moet onwaarschijnlijk zijn in het licht van onze overige kennis wil het uitkomen ervan de hypothese ondersteunen.

Wonderolie denk fout

Denken dat een wonderolie je kwaal verhelpt, terwijl meeste kwalen natuurlijk weggaan en de wonderolie daar niet zo zeer verantwoordelijk voor was.

Waar het in al deze gevallen om gaat is dat het uitkomen van enkele voorspellingen waar er een heleboel gedaan zijn geen reden vormt om een hypothese te aanvaarden

Hoe noemt men een een toetsing die gebaseerd is op een zeer grote hoeveelheid voorspellingen, en waarom zegt die niets?

  • De wonderolie-denkfout:
De voorspellingen dienen als wonderolie: ze zijn altijd wel ergens goed voor, het zijn er zoveel dat er altijd wel wat van uitkomen.

  • Er wordt niet voldaan aan de tweede voorwaarde van goede toetsing: de voorspellingen zijn niet onwaarschijnlijk in het licht van de achtergrondkennis, de waarschijnlijkheid is te groot dat er enkele voorspellingen uitkomen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo