Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen - Afhankelijkheid en correlatie

5 belangrijke vragen over Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen - Afhankelijkheid en correlatie

Wat wordt bedoeld met statistische afhankelijkheid

twee variabelen zijn afhankelijk als hun waarde in beide onderzochte populaties verschilt (roken en geslacht of lichaamslengte en geslacht)

Wat verstaan we onder statistische afhankelijkheid?

Statistische afhankelijkheid geeft aan dat er in een populatie een verband is tussen relatieve frequenties of gemiddelden van variabelen.
NB. Statistische afhankelijkheid geeft niet aan dat er een wetmatigheid is die in individuele gevallen altijd opgaat.

Wanneer spreken we bij kwantitatieve variabelen van 'positief gecorreleerd' dan wel 'negatief gecorreleerd'?

 • Positief gecorreleerd: hoe groter de waarde van de ene variabele des te groter de waarde van de andere
 • Negatief gecorreleerd: hoe groter de waarde van de ene variabele des te kleiner de waarde van de andere
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In welk geval kunnen we afhankelijkheid altijd als correlatie beschouwen?

Als we te maken hebben met kwalitatieve variabelen waarvan de (nominale) meetschaal slechts twee waarden heeft

Niet alle correlaties zijn even sterk. Hoe geven we de sterkte van een correlatie aan?

 • Met de correlatiecoefficient
 • De correlatiecoefficient kan de volgende waarden aannemen:
  • 1 voor de perfecte positieve correlatie
  • -1 voor de perfecte negatieve correlatie
  • 0 voor het ontbreken van een correlatie

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo