Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen - Waarden, verdelingen en gemiddelden

16 belangrijke vragen over Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen - Waarden, verdelingen en gemiddelden

Wat verstaan we onder de 'frequentieverdeling van een populatievariabele' (2)?

 • De volledige opsomming van de frequenties waarmee de verschillende waarden van die variabele in een populatie voorkomen.
 • De frequentieverdeling kan worden weergegeven in een frequentiediagram

Op welke twee zaken hebben statistische hypotheses over het algemeen betrekking?

 1. Frequenties of percentages waarmee de verschillende waarden in een populatie voorkomen
     2. De gemiddelde waarde van de variabele in een populatie

Wat is het verschil tussen absolute frequenties en relatieve frequenties

De som van alle absolute frequenties is gelijk aan het totaal aantal waarden.
De relatieve frequentie is gelijk aan de absolute frequentie gedeeld door het totaal aantal waarden. Vermenigvuldigd met 100 lees je af hoeveel % van het totale aantal een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

frequentietabel - Telenet

users.telenet.be/chris.cambre/chris.cambre/5stat_1frequentietabel.htm
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Op welke twee manieren kunnen frequenties waarmee waarden van een variabele in een populatie voorkomen, weergegeven worden?

 1. Als absolute frequenties: het totale aantal waarden in de populatie
 2. Als relatieve frequenties: het deel dat de waarden binnen de populatie vertegenwoordigen (NB de som van relatieve frequenties is altijd 1)

Hoe bereken je het rekenkundig gemiddelde (formules)

GX=X1+X2+X3+.....XB/n
GX = gemiddelde
X1+X2+X3+.....XB = waarde elementen

n = totale omvang populatie

je kunt ook de relatieve frequenties gebruiken:

GX = X1.ƒ(X1) + X2.ƒ(X2) + ... + Xn.ƒ(Xn).
GX = gemiddelde
X1..Xn = relatieve frequentie
ƒ(X1)...ƒ(Xn) = hoevaak de relatieve frequentie voorkomt

Welke notatie gebruikt men voor de frequentie resp. relatieve frequentie waarmee waarden van een variabele in een populatie voorkomen? Geef een voorbeeld.

 • Frequentie: notatie = het getal
 • Voorbeeld: 5 x 1 (de frequentie van de waarde vijf = 1)
 • Relatieve frequentie: notatie: f
 • Voorbeeld: f (rookt wel) = 0,27

Bij de grafische weergave van de frequentieverdeling van een continue variabele ontstaat een probleem: er zijn veel verschillende waarden die dicht bij elkaar liggen. Hoe lost men dit probleem op?

Men geeft de frequenties weer van klassen van waarden (lichaamslengte van jongemannen per 5 cm)

Hoe kan men een frequentieverdeling grafisch weergeven?

Een frequentieverdeling kan men weergeven als een histogram: een blokdiagram met balkjes voor verschillende klassen van waarden.

Wat wordt in een histogram weergegeven door het oppervlak van de balkjes, en wat door het horizontale lijntje?

 • Het oppervlak geeft de frequentie aan binnen het interval
 • Het horizontale lijntje geeft de gemiddelde frequentie over het interval weer

Gemiddelde: kwantitatieve meetschaal

Ook rekenkundig gemiddelde:

Gx = X1 + X2 + X..n / N

Wat verstaan we onder het 'rekenkundig gemiddelde' van een kwantitatieve variabele in een populatie?

De som van de waarden van de variabele voor alle elementen in de populatie, gedeeld door het aantal elementen in de populatie.

Op welke populaties en welke kenmerken kan men het gemiddelde niet berekenen, en wat doet men in plaats daarvan?

 1. Oneindige populaties: men vervangt het gemiddelde door de 'verwachtingswaarde'
 2. Kwalitatieve kenmerken: men verdeelt de twee mogelijke kenmerken in 'binaire variabelen' met waarde 1 of 0. Daarmee heeft men kwantitatieve variabelen verkregen op een discrete meetschaal.

Op welke twee manieren kan men van waarden het gemiddelde berekenen?

 1. Vermenigvuldig de waarden met hun frequentie, tel ze op en deel ze door het totaal
 2. Vermenigvuldig de waarden met de relatieve frequenties en tel ze op

Hoe kun je uit een frequentietabel een 'gemiddelde bij benadering' berekenen en wanneer is dat nodig?

 • Vermenigvuldig de relatieve frequenties met de middelste waarde van het interval en tel de producten op.
 • Dit kan nodig zijn als de oorspronkelijke gegevens over de waarden niet beschikbaar zijn.

Enkelvoudige hypothesen over relatieve frequenties zijn equivalent met hypothesen over gemiddelden. Geldt dat ook voor een hypothese over de relatieve frequenties van meer dan twee mogelijke waarden bij een kwalitatieve variabele?

Ja, een hypothese over de relatieve frequenties (of kansen) van die verschillende waarden kan opgevat worden als een conjunctie van enkelvoudige hypothesen.

Het gemiddelde is een belangrijke maat om de verzameling waarden die een variabele in een populatie aanneemt te karakteriseren. Wat geeft het gemiddelde aan?

Het gemiddelde geeft aan rondom welke waarde de waargenomen waarden variëren.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo