Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen

6 belangrijke vragen over Statistische gegevens, statistische afhankelijkheid en causale hypothesen

Welke 5 begrippen komen in hoofdstuk 7 aan de orde om het verschil tussen correlaties en causale verbanden te bespreken?

 • Statistische hypothese
 • Populatie
 • Populatievariabele
 • Waarde
 • Frequentieverdeling van een populatievariabele

De uitspraak 'De levensverwachting van een Nederlander bij geboorte is 72,3 jaren' is een statistische hypothese. Wat is hierbij de relevante populatievariabele en wat zijn de daarbij behorende
 • frequentieverdeling
 • relatieve frequentie
 • gemiddelde
 • standaardafwijking

 • Populatievariabele: levensverwachting, 72,3 is een van de mogelijke waarden
 • frequentieverdeling: geeft aan welk deel van de populatie welke levensverwachting heeft (verdeling van de waarden van de variabelen)
 • relatieve frequentie: geeft aan welk percentage van de populatie welke waarde heeft
 • gemiddelde: een maat voor de waarde waaromheen de waarden schommelen
 • standaardafwijking: geeft aan wat de spreiding (afwijking van het gemiddelde) is van de waarden

Wanneer spreken we van afhankelijke variabelen en wanneer spreken we van correlatie?

 • Afhankelijke variabelen zijn variabelen waartussen een verband bestaat
 • Een correlatie is een speciale vorm van afhankelijkheid bij kwantitatieve variabelen.
  • positieve correlatie: A groter = B groter
  • negatieve correlatie: A groter = B kleiner
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kunnen we de effectiviteit van een causale factor meten?

Als het verschil tussen de twee fracties van de populatie die het gevolg V van de oorzaak in kwestie C vertonen (de fractie die zowel oorzaak als gevolg vertoont (populatie XC) en de fractie die wel  maar niet het gevolg maar niet de oorzaak vertoont (populatie X niet-C)
ofwel
het verschil tussen XC:f(V|C) en Xniet-C:f(V|niet-C)

Wat zijn de relatieve frequenties van de waarden X1,X2...,Xn en hoe wordt dit weergegeven??

De relatieve frequentie van X1 is het aandeel van dat de waarde X1 binnen de totale populatie vertegenwoordigt
(NB de som van alle relatieve frequenties is altijd 1)
f(X1) + f(X2) +... + f(Xn) = 1

Wat is het gemiddelde van de waarden X1,X2,...,Xn en hoe kan dit op twee manieren worden berekend?

Het gemiddelde is de waarde waaromheen de andere waarden uit de populatie schommelen
 1. het is de som van alle waarden gedeeld door hun aantal.
 2. het is de som van de producten van de waarden met hun relatieve frequenties

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo