Katern vietnam - volksopstand zuid-vietnam - diem in het gedrang

4 belangrijke vragen over Katern vietnam - volksopstand zuid-vietnam - diem in het gedrang

Welke ontwikkeling vond er in 1960 plaats in zuid-vietnam

Het verzet tegen Diem nam sterk toe. De Vietcong kreeg delen van het platteland in handen en bij aanvallen op het Zuid-Vietnamese leger kregen ze moderne wapens in handen

Wat voor programma kwam er door Amerika en waarom


De industrialisatie kwam niet op gang en de boerenbevolking bleef arm. Dit was slecht voor de economie. Het regime deed niets aan de ongelijke verdeling van grond en hoge bedragen voor boeren van het grondgebruik.
er kwam een programma om de landbouw te hervormen. Er kwamen versterkte dorpen (agrovilles) waar de boeren een beter leven zouden krijgen

Waarom leidde dit programma tot verzet


Boeren werden met grove middelen gedwongen te verhuizen. Dit was onverenigbaar met de boedhistische voorouderverering die de boeren bond aan hun oude familliegrond
bovendien leken de dorpen eerder om ze te controleren dan ze te helpen.
verder moesten de boeren zelf voor de grond en huizen betalen. Het geld en de hulp verdween in de zakken van corrupte ambtenaren
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat gebeurde er op 8 mei 1963

Diem opende het vuur op boedhisten die protesteerden op het verbod om BOeddha's geboorte te vieren met vlagvertoon. Er braken rellen uit. Uiteindelijk stak een Boeddhistische monnik zichzelf in brand

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo