De Koude Oorlog (1945-1991) - Blokvorming in Azië en Afrika (1949-1975) - Korea

5 belangrijke vragen over De Koude Oorlog (1945-1991) - Blokvorming in Azië en Afrika (1949-1975) - Korea

Wat was de verdeling van Korea in 1945?

Het noorden was communistisch o.l.v. Stalin. Het zuiden was kapitalistisch o.l.v. de VS.

Toon aan dat in KOrea de containment politiek succesvol werd toegepast

Toen Noord-Korea het zuiden binnenviel stuurden de VS gelijk een groot leger naar Korea

Hoe kon Korea communistisch worden?

Doordat de dictator Kim Il-Sung dit wilde en Stalin toestemming gaf nadat China ook communistisch was geworden.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat gebeurde er in 1950? En hoe reageerde de VS hierop?

Noord-Koreaanse soldaten wilden Zuid-Korea binnenvallen. De VS zag dit als onderdeel van een communistisch plan om de wereldheerschappij te veroveren.  Daarom haalden ze direct de VN over om een groot leger onder Amerikaanse leiding naar Korea te sturen.

Wie vechtte aan welke kant?

De VS leverde het grootste leger voor Zuid-Korea. Noord-Korea werd geholpen door China en Stalin leverde wapens.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo