De Koude Oorlog (1945-1991) - Blokvorming in Europa (1945-1955) - Trumandoctrine en Marshallhulp

11 belangrijke vragen over De Koude Oorlog (1945-1991) - Blokvorming in Europa (1945-1955) - Trumandoctrine en Marshallhulp

Beschrijf hoe Stalin de greep op zijn invloedssfeer in Europa vergrootte en welk strategisch belang de SU daarbij had

Hij bracht communisten aan de mact in Polen  etc. Dit waren strategische gebieden. Dit was omdat het werderzijds wantrouwen weer toenam

Waar bracht Stalin communisten aan de macht? En wat waren deze landen?

Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Zij noemden zich volksdemocratieën, maar eigenlijk waren het totalitaire staten met als voorbeeld de Sovjet-Unie.

Hoe vergroote Truman de controle op zijn invloedssfeer in Europa en welk strategisch belang hadden de VS daarbij

Hij gaf hulp aan Europa, want daar heerstte armoede, en de mensen dachten dat ze het beter zouden krijgen door communisme. Dit was om te voorkomen dat het communisme europa zou overnemen
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het verband tussen de Trumandoctrine, containmentpolitiek en de Europese eenwording

Volgens de Trumandoctrine moesten de VS de vrije volken helpen tegen het communisme. Dit leidde tot de containmentpolitiek. Er werd hulp gegeven aan Europa, mits ze samen zouden werken en Amerikaans toezicht zouden accepteren

Noem twee gevolgen van de marshallhulp voor west-europese landen

-de hulp bracht de Europese eenwording in gang en zorgde voor welvaartsgroei
-versterkte blokvorming . Europa raakte verdeeld in twee machtsblokken.

Waarom was Stalin tegen de Marshallhulp in Europa?

Stalin wilde geen hulp en toezicht van de VS (kapitalisme)

Waar leidde deze gedachte toe (Trumandoctrine)? Wat hield dit in?

De containmentpolitiek. Dit was een politiek om het communisme overal in te dammen waar de VS de communistische expansie vreesden.

Welk onderdeel was hier het belangrijkst voor? En waarom?

De economische hulp, omdat er in Europa armoede heerste. Zij dachten dat het communisme zou helpen.

Wat werd er daarom in juni 2947 gepresenteerd? Wat hield dit in?

Het Marshallplan. De VS boden de Europese landen enorme hoeveelheden geld en goederen aan. Ze moesten daarvoor met elkaar gaan samenwerken en Amerikaans toezicht accepteren.

Waar raakte Europa in verdeeld?

In twee ideologische machtsblokken: het Oostblok o.l.v. de Sovjet-Unie en het Westen o.l.v. de VS.

Wat richtte Stalin in reactie daarop op in 1955?

Het Warschaupact.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo