Duitsland (1871-1945) - Nazi-Duitsland (1933-1945) - Rassenwetten

9 belangrijke vragen over Duitsland (1871-1945) - Nazi-Duitsland (1933-1945) - Rassenwetten

Hoe konden de concentratiekampen vol raken in 1935, ondanks het ontbreken van verzet?

Doordat de nazi's ook anderen aanpakten die volgens hen niet pasten in de Volksgemeinschaft.

Hoe wilde Hitler de Joden eerst uit het land verdrijven en tot wanneer was dit het geval

Hitler wilde dit doen met pesterijen, waardoor normaal leven onmogelijk voor ze werd.

Welke twee anti-Joodse wetten kondigde Hitler aan in 1935

-Joden zijn geen staatsburger
-Geen huwelijk tussen Joden en Germanen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Leg met drie voorbeelden uit de neurenberger wetten uit dat deze kenmerkend waren voor het beleid dat de nazi's tegen de joden voerden


-joden waren geen staatsburger
-verbood huwelijk tussen joden en germanen
-joden mochten geen 'duitsbloedig' dienstmeisje onder 45 in dienst hebben

Wat waren de joden in Hitlers ogen en wat wilde hij daarom?

De joden waren de grootste vijand van Hitler. Hij wilde ze uit Duitsland hebben.

Hoe deed hij dit (1933-1941)?

Hij probeerde dit door ze het leven zo zuur te maken dat ze zouden vluchten.
Joden waren slachtoffer van pesterijen en gewelddadigheden. Er kwamen honderen maartegelen die een normaal leven onmogelijk maakten.

Wat was de tweede wet?

De tweede wet verbood huwelijken tussen joden en Germanen en stelde seks tussen hen strafbaar.

Hoe werd het 'Duitse bloed' ook 'zuiver' gehouden?

Joden mochten geen 'Duitsbloedig' dienstmeisje jonger dan 45 in dienst hebben.

Wat bepaalde de Neurenberger wetten nog meer?

Wie jood was en wie niet. Jood was iedereen die drie of vier voorouders had met het joodse geloofd. Half-joden (met twee joodse voorouders) waren alleen joods als ze zelf het joodse geloof aanhingen, een joodse partner hadden of het onwettige kind waren van een jood en een 'Ariër'.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo