Duitsland (1871-1945) - Het Duitse keizerrijk (1871-1919) - Het ontstaan van het keizerrijk

8 belangrijke vragen over Duitsland (1871-1945) - Het Duitse keizerrijk (1871-1919) - Het ontstaan van het keizerrijk

Wat werd er op het congres van wenen afgesproken

Gebied werd verdeeld en er werden ´eerlijke´ grenzen vastgesteld

Er waren naast Pruisen tientallen kleine staatjes in Duitsland. Zij wilden allemaal één grote staat. Hoe maakte Otto von Bismarck hier gebruik van?

Von Bismarck maakte gebruik van dit nationalisme door in 1870 oorlog uit te lokken met Frankrijk. De andere Duitse staatjes waren enthousiast en iedereen deed mee. Ze verpletterden hiermee Frankrijk

Door wie werd Frankrijk ingehaald in de 19e eeuw?

Door Pruisen. Dit lag in de 18e eeuw voor het overgrote deel ten oosten van de hoofdstad Berlijn.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat werd er besloten op de Conferentie van Wenen (1814/1815)?

Dat Pruisen grote gebieden in West-Duitsland erbij kreeg.

Hoe kon Pruisen zo snel groeien?

Door de enorme productie van kolen en staal, waardoor ze een sterk leger en een sterke wapenindustrie kon opbouwen.

Waaruit bestond Duitsland in 1850?

Uit Pruisen en nog meer kleine staatjes.

Wat heerste er in die staatjes en wie maakte daar gebruik van?

Er heerste een sterk nationalisme in de staatjes. Ze wilden allemaal één grote staat. Bismarck maakte gebruikt van dit nationalisme.

Waar kon Bismarck dit nationalisme goed voor gebruiken? Hoe wakkerde hij het nationalisme aan?

Door een oorlog uit te lokken met Frankrijk. De andere Duitse staten hadden door het enthousiasme onder de bevolking geen andere keus dan mee te vechten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo