Verlichting en revoluties (1650-1848) - Na Napoleon (1815-1848) - Liberalen, socialisten en nationalisten

8 belangrijke vragen over Verlichting en revoluties (1650-1848) - Na Napoleon (1815-1848) - Liberalen, socialisten en nationalisten

Wat ontstond er in reactie op de restauratie?

Politieke stromingen die zich op verlichte idealen baseerden, zoals het liberalisme en socialisme.

Waar streefden de liberalen naar

-een constitutionele monarchie met persvrijheid, godsdienstvrijheid etc
-waren voor volkssoevereintiteit maar klein deel bevolking was gesvhikt om te stemmen

Wilden de liberalisten volkssoevereiniteit

Bij volkssoevereiniteit kan het hele volk meebeslissen,  maar de beslissingen die zo gemaakt worden zijn niet altijd even verstandig. Volgenss de liberalisten moest een klein deel van de bevolking meeseslissen
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom wilde de liberalen het kiesrecht beperken tot de ontwikkelde burgers?

Als de bezitloze massa mocht meebeslissen zou er maar chaos van komen.

Waarom zijn de idealen individuele vrijheid en gelijkheid tegenstrijdig

Als er  gestreefd word naar gelijkheid moet de staat ingrijpen met bijvoorbeeld sociale wetgevingen. Deze sociale wetgevingen kunnen echter de individuele vrijheid beperken, bijvoorbeeld dat rijkere mensen meer belasting moeten betalen. Hierdoor zouden ze zich niet volledig kunnen ontplooien

Waar streefden socialisten naar

-gelijke rechten voor idereen
-sociaaleconomische vrijheid
dus een sterke staat die inkomensverschillen verkleinde en bestaanszekerheid garandeerde

Waar streefden nationalisten naar

Een natiestaat waar het volk verenigd was in een staat.

Machthebbers konden nationalisme gebruiken om eensgezindheid te creeren, en het volk te mobiliseren

Ja

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo