Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Grondslagen Van Het Recht 1: Hoofdlijnen | 9789462907621

Samenvatting: Grondslagen Van Het Recht 1: Hoofdlijnen | 9789462907621 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen | 9789462907621

 • 1 Recht

  Dit is een preview. Er zijn 146 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is ideaal recht?

  Het recht dat men wenst en nastreefwaardig vind. --> een rechtsregel kan formele gelding hebben en daarmee tot het positieve recht behoren maar feitelijk toch niet nageleefd / gehandhaafd worden.
 • Wat wordt er verstaan onder formeel recht?

  Zijn de regels waarmee materiele rechten gehandhaaft kunnen worden. Regels hoe men zijn gelijk kan halen bij de rechter. Het bestaat allereerst uit procesrecht: burgerlijk procesrecht//bestuursprocesrecht // strafprocesrecht.
 • Wat wordt er verstaand onder materieel recht?

  Regels van materieel recht (inhoudelijk recht) geven aan welke rechten, plichten en bevoegdheden de burgers tot wie regels zich richt aan die regel kunnen ontleden. Het gaat om regels die betrekking hebben op de inhoud van rechten, plichten en bevoegdheden. Voornamelijk te vinden in het BW, wetboek van strafrecht en de GW.
 • Wat wil men zeggen met een gelaagde structuur in de wet?

  Dat wil zeggen dat sommige wetten van algemeen naar steeds specifieker gaan. Zo kan boek 3 BW regels bevatten voor boek 8.
 • Enkele feiten van materieel strafrecht?

  - een strafbaar feit kan niet vervolgd worden wanneer deze is verjaard. Na 20 jaar. 
  - misdrijven waarop een maximum gevangenis van 12 jaar of meer is gesteld verjaren niet. Net als zedenmisdrijven. 
  - voor de leeftijd van 12 jaar kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
  - voor enkele delicten geldt dat zij alleen vervolgd kunnen worden erdoor of names het slachtoffer een klacht is ingediend bij OVJ. (klachtdelict) bijv. Belaging of stalking. 
 • Wat is een cumulatieve voorwaarde

  In dit geval dient aan alle voorwaarden te zijn voldaan voor het rechtsgevolg intreed. Je kan het vaak herkennen aan én in de rechtsregel.
 • Wat is een alternatieve voorwaarde

  In dit geval is één voorwaarde voldoende om het rechtsgevolg te laten intreden. Vaak te herkennen aan "of" in de rechtsregel. 

  Cumulatief en alternatief zijn vaak beide aanwezig.
 • Welke feiten zijn van toepassing op het formeel strafrecht?

  - omvat rechten die burgers hebben wanneer zij als verdachte worden geconfronteerd worden met maatregelen van de overheid.
  - bepalingen die de gang van zaken op terechtzittingen regelen.
  - Regels die betrekking hebben op de rechtsmiddelen in strafzaken. Bijv. Hoger beroep.
  - Formele aspecten van de tenuitvoerlegging van sancties.
 • Wat zijn misdrijven en waar zijn te vinden in de wet?

  Bij misdrijven gaat het om gedragingen die altijd en overal in brede kring als afkeurenswaardig worden gezien. Zijn te vinden in boek 2. --> rechtsdelicten
 • Wat zijn overtredingen en waar zijn ze te vinden in de wet?

  Overtredingen zijn gedragingen die pas door hun diskwalificatie door de wetgever hun afkeurenswaardige karakter zouden verkrijgen.  --> wetsdelicten.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Grondslagen Van Het Recht 1: Hoofdlijnen