Diagnose verandercapaciteit

9 belangrijke vragen over Diagnose verandercapaciteit

Wat bedoelde Mc Luaghin 1976 met de mutual adaption approach?

Dit was een wederzijdse aanpassingsbenadering, waarbij het niet alleen om lesmethode gaat, maar ook aanpssing in de hele org als een innovatie proces dat vereist

Beschrijf de succes criterium per stroming? de basis van kern eigenschappen om verandercapaciteit te bepalen.

Bij de difussie en adoptiestroming, wordt gericht op de verspreiding waarbij snel de succescriterium is.De planned change stroming richt zich op de besluitvormingsfase, de bereidheid tot verandering is hierbij de succescriterium.De implementatie theoretici richten zich op de invoering, waarbij de  de capaciteit om zich als org aan te passen de succescriterium is> mutual adaption opproach. en de fedility approach is of de veranderingsdoelen echt gerealiseerd zijn.

Innovatievermogen of verandercapaciteit in theorie
Adaptability: In 1938 door Paul Mort geïntroduceerd als synoniem voor organisationeel innovatievermogen. Hoe wordt dit begrip omschreven?


Mort: Het vermogen om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften, door nieuwe doelen en nieuwe taken op zich te nemen, het is onontbeerlijk voor het effectief functioneren van een schoolsysteem.
Bij Rogers en Rogers (1961) komen we vervolgens het begrip innovativeness tegen: De mate waarin een individu relatief sneller is in het overnemen van nieuwe ideeën dan andere leden van zijn sociale systeem.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat werd geconcludeerd door Burns en Stalker 1961> mbt org eigenschappen en innovatie en veranderingsgerichtheid van organisaties?

Dat org met een platte structuur meer veranderingen van uit de omgeving introduceerden dan organisaties met een meer hierachische structuur.

Waar gaat het om bij diffusie- en adoptieperspectief?


Ten slotte wordt het diffusie- en adoptieperspectief in 1978 ten dele afgesloten met het begrip organizational innovativeness. Niet alleen individuele factoren, maar ook organisatie en omgevingsfactoren zijn volgens hen van invloed op het organisationeel innovatievermogen.
Bij Bennis (1964) wordt het veranderingsvermogen van het cliëntsysteem bepaald door de vraag in hoeverre het instaat is om de weerstand tegen de verandering om te buigen naar een hoge veranderingsbereidheid. Resistance to change werd voor deze stroming een van de belangrijkste
problemen die overwonnen moest worden en innovatiebereidheid werd het succescriterium.

Waar draait het bij het implemtatie perspectief om?


Bij implementatie van een innovatie/verandering zijn verschillende gevolgen voor een organisatie. En gaat het in hoofdzaak om het op de juiste wijze inbedden van veranderingen in een organisatie. De
organisatie moet zelf leren om de gevolgen van een verandering te beheersen. Synoniemen voor het concept innovatie- of veranderingsvermogen in het implementieperspectief geven meestal deze
actieve eigenschap van een organisatie weer: self renewing capacity en system change capacity.

Wat is de mutual adaption approach?Mc Laughlin (1976)


Dat het niet alleen om lesmethoden gaat, maar ook om aanpassingen in de gehele organisatie als een innovatieproject dat vereist. > wederzijdse aanpassingsbenadering.

Leg uit welke succescriterium worden gekoppeld aan de drie verschillende stromingen mbt verandercapaciteit?


1. De diffusie- en adoptiestroming concentreert zich op de verspreidings- en adoptiefase, waarbij de snelheid het succescriterium is.
2. De planned change-stroming concentreert zich voornamelijk op de besluitvormingsfase, waarbij de bereidheid tot veranderen het succescriterium is.
3. De implementatie-theoretici concentreren zich logischerwijs op de invoering van de verandering, waarbij de capaciteit om zich als organisatie te kunnen aanpassen (mutual adaptation approach) aan die veranderingen een essentieel succescriterium is. Tevens voegen ze daar nog een tweede criterium aan toe, namelijk de kernvraag of de veranderingsdoelen die beoogd waren ook daadwerkelijk
zijn gerealiseerd (fidelaity approach) .

Welke organisatie eigenschappen introduceerden meer veranderingen vanuit de omgeving


Burns en Stalker (1961) hebben het eerst aangetoond dat bepaalde organisatie-eigenschappen een positieve invloed hebben op de innovatie- /verandergerichtheid van organisaties. Zo werd er geconcludeerd dat organisaties, met een zogeheten plattere structuur meer veranderingen vanuit de omgeving introduceerden dan organisaties
met een meer hiërarchische structuur.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo