Samenvatting: Gezondheidsvoorlichting En Gedragsverandering Een Planmatige Aanpak | 9789023249863 | Johannes Brug, et al

Samenvatting: Gezondheidsvoorlichting En Gedragsverandering Een Planmatige Aanpak | 9789023249863 | Johannes Brug, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak | 9789023249863 | red. Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner.

 • 1 Planmatige bevordering van gezond gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • responseffectiviteit in de protectie motivatie theorie gaat over dat de aanbevolen respons leidt tot een vermindering van de dreiging

  ja
 • de eerste 3 stappen van intervention mapping staan gelijk aan de eerste stap van GVO

  nee, andersom
 • het analyseren van de omgeving hoort bij intervention mapping

  nee, GVO is meer gericht op omgevingfactoren, determinanten analyse en gedrag
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 71 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • “Het aantal nieuwe personen met een gezondheidsprobleem in een bepaalde tijdsperiode, gedeeld door het aantal personen die in die periode leefden zonder dat gezondheidsprobleem.” Van welke maat is dit een omschrijving?

  a)DALY
  b)Incidentie
  c)Prevalentie
  d)QALY
 • Wat verstaan we onder het begrip gezondheidsvoorlichting?

  Alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen op vrijwillige basis  'gezonder' willen en kunnen gedragen. De term omvat een breed scala aan interventies ter bevordering van gezond gedrag.
 • Om te bepalen of een verband aangetoond kan worden tussen gedrag en gezondheid zijn er verschillende wijzen van onderzoek. In een onderzoek naar de relatie tussen vetconsumptie en borstkanker zijn vrouwen met borstkanker en vrouwen zonder borstkanker ondervraagd over hoeveel vet ze gedurende hun hele leven gewoonlijk gegeten hebben.   Van welke onderzoeksmethode is hier sprake? 

  a)Case controlstudy

  b)Dwarsdoorsnede onderzoek
  c)Prospectief cohort onderzoek
  d)Randomizedcontrolled trial
 • Waar worden sterfte en ziekte aan verbonden met andere termen?

  -Stefte (mortaliteit)
  -Ziekte (morbiditeit)
 • Bij preventie en gezondheidsbevordering wordt onderscheidt gemaakt tussen een hoogrisicobenadering en een populatie benadering. Wat bedoelt men met de termen 'hoogrisicobenadering' en 'populatiebenadering'?

  Hoogrisicobenadering:
  Identificatie van een risicogroep op basis van bijv. erfelijkheid, veel voorkomen van risicogedrag, leeftijd of sociaaleconomische status.
  Wordt vooral gedaan wanneer het relatieve risico hoog is maar de prevalentie laag (dus wanneer en betrekkelijk weinig mensen zijn waarbij het risico verhoogd is).

  Populatiebenadering (preventieparadox):
  Benadering van de gehele populatie of een grote groep daaruit. Het gemiddelde relatieve risico is laag, maar prevalentie van het risico is hoog; er zijn veel mensen met een beperkt verhoogd risico.
 • Wat verstaat men onder prevalentie?

  Totaal aantal mensen met een ziekte, handicap of aandoening dat op een gegeven tijdstip in de bevolking aanwezig is; frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep aanwezig is.
 • Hoe ziet de periodisering van de publieke gezondheid eruit?

  Voor 1750  Lokaal en incidenteel

  1750-1840  Medische Politie

  1840-1900  De liberale gezondheidszorg

  1900-1940    Sociale wetgeving, gemeentepolitiek en           verzuiling

  1945-1970  Wederopbouw en verzorgingsstaat

  1970-  Oplossing wordt deel van het probleem

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart