Samenvatting: Health Psychology Biopsychosocial Interactions | 9781119586937 | Timothy W Smith

Samenvatting: Health Psychology Biopsychosocial Interactions | 9781119586937 | Timothy W Smith Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Health Psychology Biopsychosocial Interactions | 9781119586937 | Timothy W. Smith

 • 1 An Overview of Psychology and Health

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is gezondheid en wat bestudeert de  gezondheidspsychologie?

  Gezondheid is een samenspel van een gezond lichaam en mentaal lekker in je vel zitten. Gezondheidspsychologie bestudeert de relatie tussen gedrag, gezondheid en ziekte. Het gaat hierbij om het bevorderen van gezond gedrag en, voor mensen die ziek zijn, het (leren) omgaan met ziekte. Gezondheidspsychologie richt zich zowel op gezonde mensen, als op patiënten en hun omgeving.

  gezondheidspsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen psychische, biologische en sociale factoren enerzijds en gezondheid en ziekte anderzijds.
 • Welke facetten zijn er verweven door de gehele cursus?

  mentaal, fysiek en sociaal welbevinden; ondanks alle uitdagingen aanpassen op fysiek, sociaal en mentaal gebied.
 • Chronic disease (vertaal + omschrijf betekenis)

  • Chronische ziekte
  • Ziekte die zich vaak over lange periode uitstrekt. 
  • Ziekte is vaak al lange tijd aanwezig voordat deze zich klinisch openbaart. 
 • 1.1 What is Health?

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan gezondheid worden gedefinieerd?

  Gezondheid wordt door veel mensen gezien als afwezigheid van:
  1. Objectieve signalen dat het lichaam niet optimaal functioneert;
  2. Subjectieve symptomen van ziekte of schade aan het lichaam.

  Gezondheid en ziekte zijn geen separate concepten, ze overlappen. Er is sprake van verschillende maten van welzijn en ziekte. 

  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken’ (WHO, 1948). Deze definitie wordt ook in het tekstboek gehanteerd.
 • 1.1.1 An Illness/Wellness Continuum

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt er bedoelt met het  illness/wellness continuum van de medische socioloog Aaron Antonovsky in 1987?

  Een diagram die laat zien de verschillende gezondheid status van een mens met dood en optimale welzijn als de twee uitersten van het continuum. Ziekte en gezondheid zijn geen aparte concepten, maar deze overlappen elkaar.
  Antonovsky (1987) pleite voor een positiever focus namelijk de focus op hoe we gezond blijven.
 • De gezondheidspsychologie houdt zich bezig met verschillende relaties wat betrekking heeft op elkaar of te wel ze overlappen met elkaar en variëren. Welke zijn dat?

  enerzijds
  - psychische factoren
  - biologische factoren
  - sociale factoren

  anderzijds
  gezondheid en ziektes
 • Wat is een betere definitie van gezondheid in het licht van het illness/wellness continuum?

  In het boek wordt gesproken van gezondheid als een positieve toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn - niet uitsluitend de afwezigheid van schade of ziekte - die varieert door de tijd volgens een continuum. Aan het uiteinde van welzijn is gezondheid de dominante toestand en aan het andere uiteinde ziekte of schade.
 • 1.1.1.1 wat is gezondheid

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is gezondheid volgens de mens en wat volgens het WHO

  Volgens de mensen is gezondheid de afwezigheid van objectieve en subjuctieve symptomen. 

  Volgens het WHO is dat een toestand van volledige lichamelijke, geestelijke en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of andere fysieke gebreken.
 • Er zijn verschillende gradaties van gezondheid en ziekte. Volgens de medisch-socioloog Antonovsky moeten we deze concepten als beschouwen als?

  de uiteinden van een continuüm. HIj varrieert langs de continuum. 

  meer aandacht te geven aan datgene waardoor we gezond blijven. Zie schema ziekte-gezondheidscontinuüm
 • Wat is een illness en wellness continuen

  Zo´n continuen geeft aan dat ziekte variable is, dit varieert tussen optimale gezondheid en de dood.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Health Psychology Biopsychosocial Interactions