Kwalit - Systematische kwaliteitsbevordering in groepen

7 belangrijke vragen over Kwalit - Systematische kwaliteitsbevordering in groepen

Wat intercollegiale toetsing?

Een vorm van interne toetsing door de zorgverleners zelf, op basis van door hen opgestelde criteria

Rumba = juist geformuleerde criteria

R (relevant, van belang voor onderwerp en het doel)
U (understandable, zij zijn begrijpelijk voor alle deelnemers)
M (measurbable, ze zijn meetbaar)
B (behavioural: ze zijn te beschrijven in termen van waarneembaar gedrag)
A (attainable, ze zijn haalbaar onder de omstandigheden)

Welke stappen bevat intercollegiale toetsing?

1. Er wordt gebruik gemaakt van expliciete criteria voor goede zorg om de praktijksituatie te beoordelen.
2. Er vindt registratie plaats van de beroepsuitoefening.
3. De gevonden resultaten worden aangeboden aan de betrokken professionals en door hen vergeleken met criteria voor goede zorg.
4. Indien het eigen handelen niet voldoen aan de eerder gestelde eisen, worden veranderingen aangebracht.
5. Er is sprake van een cyclisch proces waarbij na enige tijd opnieuw getoetst wordt om het effect van de verandering vast te stellen.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is basisbuurtgebonden toetsing?

Een vorm van intercollegiale toetsing die specifiek voor wijkverpleegkubdige is ontwikkeld.

Wat is toetsing volgens het spiraalmodel?

Een variant van intercollegiale toetsing voor verpleegkundigen in de intramurale sector.

Verschillen intervisie en intercollegiale toetsing

- intervisie ligt focus op werkwijze van de indiv. hulpverlener, bij intercollegiale toetsing bij zorgverlening van een groep hulpverleners
- bij intervisie vindt niet altijd een registratie plaats van beroepsmatig handelen, bij intercollegiale toetsing is dit een van de essentiële elementen
- bij intercollegiale toetsing mikt met op meetbare veranderingsprocessen, bij intervisie houdt vooral reflectie op het eigen handelen in

Wat is de grondgedachte van de kwaliteitscirkel of kwaliteitskringen?

Dat mensen aan de basis zelf problemen in werk te lijf kunnen gaan.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo