Samenvatting: In Ontmoeting Met Het Oude Testament | 9789058298461 | Bill t Arnold Bryan E Beyer

Samenvatting: In Ontmoeting Met Het Oude Testament | 9789058298461 | Bill t Arnold Bryan E Beyer Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van In Ontmoeting met het Oude Testament | 9789058298461 | Bill t. Arnold Bryan E. Beyer

 • 1 Introductie OT

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn drie citeria van canonciteit?

  1. Geschreven door een profeet of een persoon met profetische gaven.
  2. Geschreven voor alle generaties.
  3. Geschreven in overeenstemming met voorgaande openbaring.  
 • 3 Pentateuch

 • Wat zijn de overkoepelende thema's van de Pentateuch?

  1. Soevereiniteit van God
  2. Het belang van geschiedenis. (God kennen door de geschiedenis te studeren.) OT meldt theologische waarheden dmv geschiedschrijving. Incarnatie: God openbaart zich in de realiteit van tijd en ruimte.
  3. Systematische analyse van de situatie van de mens (gevallen in zonde)
  4 Verlossing
  5. Heiligheid
 • 10 Inleiding historische boeken

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 10
  Laat hier meer flashcards zien

 • Over welke periode gaan de historische boeken

  Jozua 1400 v Chr tot Esther 470 v Chr.
 • Wat is het doel/thema van elk van de historische boeken?

  • Jozua: buitengewone waarde op gehoorzaamheid / inname van het land
  • Richteren: Israëls roep voor een koning rechtvaardigen
  • Ruth: Gods zorg voor individuele gelovigen / Gods grootste koning voortbrengen
  • 1 Samuel: overgansperiode tussen Richteren - Koningen / de vroege monarchie
  • 2 Samuel: belangrijkste feiten van Davids Koningschap
  • Koningen: Salomo tot de val van Jeruzalem / gehoorzaamhied en ongehoorzaamheid wordt tegen elkaar afgezet.
  • Kronieken: commentaar op de geschriften / Schrijver legt nadruk op Gods werk onder zijn volk door het geslacht van David.  
  • Ezra/Nehemia: gebeurtenisen van de wederopbouw
  • Esther: Gods soevereine zorg en bescherming voor zijn volk in Perzië
 • Wat is de theologische waarde van de historische boeken?

  God schept tijd en ruimte. Hij komt in onze werkelijkheid en is daarmee soeverein over de geschiedenis van de mens. Historische verhalen vertellen de nationale geschiedenis van Israël. Dat is het toneel van goddelijke openbaring. (itt volken die hun theologie uitdrukken in mythen.)
 • Welke tegenargumenten zijn er voor de Deuternomische geschiedenis?

  • Het is een breuk met de eerste vier boeken
  • Het doet geen recht aan de grote variatie in de historische boeken, het lijkt niet op een gezamelijke redacteur. 
  • De theorie van vergelding (zegen en vloek) komt ook in de andere boeken van de bijbel voor.   
 • 11 Jozua

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 11
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kun je zeggen over de auteur van Jozua?

  De hoofdspersoon, opvolger van Mozes. Groot gedeelte van het boek wijst op een ooggetuige verslag.
 • Wat kun je zeggen over de datering van Jozua?

  Vroege datering 1405 tot 1385 voor Chr. Late datering 1200 voor Chr.
 • Welke thema's heeft het boek Jozua?

  1. De machtsoverdracht van Mozes aan Jozua
  2. De verovering en verdeling van het land
  3. God is trouw aan zijn beloften.
 • Wat betekent het Hebreeuwse woord herem?

  Oorlogsbuit, alles  goederen, mensen of dieren behoort toe aan de HEERE

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart