Samenvatting: Inleiding In De Psychologie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding in de psychologie

 • Hfd 1-1 Eigen aantekeningen

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 04/09/2017
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 9 levels van analyse kennen we?

  1. Neural
  2. Physiological
  3. Genetic
  4. Evolutionary
  5. Learning (leertheoretische verklaringen)
  6. Cognitive
  7. Social
  8. Cultural
  9. Developmental (ontwikkelingstheoretische verklaringen)


  Biologische cluster
  Cluster van verklaringen dat juist de invloed van de omgeving benadrukt
 • Leg de 9 levels uit - Learning (=leertheoretische verklaringen)

  • Eerdere ervaringen (in onze omgeving) worden gezien als veroorzaker van gedrag
  • Learning psychology / behavioral psychology
  • Kan gedrag verklaren adhv eerdere opgedane ervaringen

  • Jaloerse gevoelens uit het verleden met een positieve uitkomst, zoals hernieuwde aantrekkingskracht, kan bijdragen tot versterkt gedrag wanneer je je jaloers voelt.
 • Leg de 9 levels uit - Developmental (=ontwikkelingstheoretische verklaringen)

  • Leeftijdsgebonden veranderingen als oorzaak van gedrag
  • interessant: hoe kan ervaring op enig tijdstip gedrag beïnvloeden op een later tijdstip?
  • Fysieke volwassenheid (incl het brein)
  • leeftijdsafhankelijk gedrag
  • het geaccumuleerde effect van ervaringen
  • nieuwe sociale druk / culturele druk als je ouder wordt

  • Jaloersheid wordt bijv. uitgelegd gezien vanuit een kind, als een moeder aandacht heeft voor een ander kind
 • Hfd 1-2 bijeenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 06/09/2017
  Laat hier meer flashcards zien

 • 3 ideeën die ten grondslag liggen aan de huidige psychologie zijn

  1. Fysieke oorzaak voor gedrag (alle psychologische verschijnselen worden fysiologisch veroorzaakt)
  2. Geest en gedrag zijn gevormd door ervaring
  3. mechanismen geest en gedrag zijn geëvolueerd door natuurlijke selectie
 • Om welk idee staat René Descartes (1596-1650) bekend?


  Dualisme
  - Lichaam als materiele machine (onderzoekbaar) (dus: fysieke oorzaak voor gedrag)
  - Immateriële ziel (niet onderzoekbaar) heeft invloed op het lichaam
    
 • Hoe zou een dualist de verslaving van 'indochick' benaderen?


  - Het lichamelijke proces van verslaving kent een fysieke oorzaak:
  onvrijwillige reactie (reflex) van lichaam op stimuli van buitenaf

  - Geest (bijv. wens om te stoppen) heeft invloed op lichamelijke proces van verslaving
     
 • Wat is het probleem van dualisme?

  Hoe kan een immateriële geest invloed uitoefenen op het materiele lichaam?
  Dit is in strijd met de natuurkundige wet van behoud van energie.
 • Om welk idee staat Thomas Hobbes (1588-1679) bekend?

  Materialisme

  - Gedrag, gedachten, gevoelens zijn fysiologisch van aard (en dus onderzoekbaar) (dus fysieke oorzaak van gedrag)
  - Nadruk op het brein
  - Ziel is een leeg concept
 • Hoe zou een materialist de verslaving van 'indochick' verklaren?

  - Materiele oorzaak voor verslaving:
     - verslaving als hersenziekte (bijv. laag dopamine niveau)
     - genetische oorzaak van verslaving (genen die je weinig gevoelig maken voor de effecten van alcoholgebruik)
 • Om welk idee staat John Locke (1632-1704) bekend?

  Empirisme

  - Tabula Rasa: de geest is een blanco blad
  - Via zintuigen ontvangen wij mentale inhoud - dus geest en gedrag worden gevormd door ervaringen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart