Samenvatting: Psychology | 9781464141959 | University Peter O Gray

Samenvatting: Psychology | 9781464141959 | University Peter O Gray Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychology | 9781464141959 | University Peter O Gray

 • 1 Foundations for the Study of Psychology

  Dit is een preview. Er zijn 70 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van Psychologie? Welke gebieden bestudeert de psychologie en hoe zou je deze omschrijven?

  De psychologie is de wetenschap van het gedrag (behavior) en de menselijke geest (mind).
  • Gedrag: de observeerbare handelingen van een persoon of dier.
  • Geest: De subjectieve ervaringen van het individu en de onbewuste in het brein opgeslagen kennis die de basis vormt van het bewuste gedrag en ervaring.
 • Hoe zijn genen betrokken in lange termijn gedragsveranderingen afgeleid van ervaringen?

  De genen zitten er al ,maar de ervaring activeert deze, vervolgens worden de proteinen geproduceerd die op hun beurt de functie van het zenuwstelsel veranderen en daarbij ook de manier waarop het individu zich gedraagt.
 • Door wie werd psychologie een wetenschap? En onder welke stroming viel hij? Leg ook uit wat die stroming globaal inhoud.

  Wilhelm Wundt =
  richtte het eerste wetenschappelijk instituut voor experimentele psychologie op en schreef een boek (1879, Leipzig). Hij onderzocht op een systematische manier hoe prikkels door de geest worden ontvangen en verwerkt. Hij hoorde bij het structuralisme.

  Structuralisme = 
  lette vooral op het verkennen v.d. structuur v.d. bewuste ervaringen.
 • Wat betekenen onderstaande (engelse) termen?Reciprocityvicarious reinforcementpituitaryincentiveconvergerencoördinerenproximityocclusionillusory conjunctions

  Reciprocity = wederkerigheid
  vicarious reinforcement = plaatsvervangende bekrachtiging
  pituitary = hypofyse
  incentive = stimulants, reinforcer
  convergeren = beide ogen naar hetzelfde kijken
  coördineren = object volgen met ogen
  proximity =nabijheid
  occlusion = overlapping
  illusory conjunctions = misleidende verbindingen
 • Wat houdt de term science (wetenschap) in en hoe wordt dit toegepast in de psychologie?

  Wetenschap refereert aan alle pogingen om vragen te beantwoorden door het systematisch verzamelen en logisch analyseren van objectief waarneembare data. De meeste data in de psychologie is gebaseerd op observatie van het gedrag, omdat gedrag direct waarneembaar is en de geest niet, maar psychologen gebruiken die data vaak om conclusies te trekken over de menselijke geest.
 • Wat is het verschil van geno en feno type

  Genotype is de erfelijke genen van de ouders zoals de DNA,  en een fenotype is wat tot uiting is gekomen van de genen van de ouders.
 • Wat is verticale genoverdracht ?

  bij seksuele voortplanting krijgen de nakomelingen een deel van het genetische materiaal van beide ouders.
 • Wat is het verschil tussen een dominant en recessief gen/ allel?

  Dominanten allelen( gen) komen altijd tot uiting bij een fenotype
  Recessieve allelen  komen alleen tot uiting als ze beiden op kleine a berusten. 
  dus aa ... beide ouders 

  Onvolledige dominant allel(gen) : zorgt voor een intermediair fenotype .
  zowel het dominante als recessieve allen komen tot uiting .
 • Wat is Polygene?Wat is multifactoriele kenmerken ?

  Polygene is een overerving
  Multifactoriele kenmerken is dan  gevolg van mileu beïnvloeden en meedere (polygene) genencombinatie.
 • 1.1 Three Fundamental Ideas for Psychology: A Historical Overview

  Dit is een preview. Er zijn 39 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 3 ideeën van psychologie?

  1. Gedrag en mentale processen hebben geen bovennatuurlijke oorsprong, maar komen voort uit materie. Materialisme
  2. Een persoon verandert door ervaringen. Empirisme
  3. De mens is ontstaan uit evolutie door natuurlijke selectie. Nativisme

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Psychology