Samenvatting: Inleiding Strafrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding strafrecht

 • 1 Het straf- en strafprocesrecht: historie en bronnen

 • 1.1 Inquisitoire en accusatoire procesvormen

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke twee juridische tradities kunnen ten grondslag liggen aan een proces?

  * de inquisitoire procesvorm
  * de accusatoire procesvorm
 • Waarop duidt de term inquisitio?

  de autoriteit moet onderzoeken hoe de zaak in elkaar zit om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen
 • Welk uitgangspunt heeft een accusatoir proces?

  twee partijen die het niet eens zijn en die ieder ten overstaan van een beslisser argumenten voor hun standpunt aandragen
 • Welk onderscheid moet gemaakt worden om het Nederlandse strafproces te typeren?

  tussen het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting
 • Is de rechter afhankelijk van wat partijen aandragen in een strafproces?

  nee, maar zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de waarheid:
  * de rechter doet ter zitting het onderzoek (in de meervoudige strafkamer leidt de voorzitter het onderzoek)
  * het is primair de rechter die de verdachte en getuigen ondervraagt
  * als de rechter bij zijn beraadslaging na de zitting ontdekt dat hij onvoldoende gegevens heeft voor zijn beslissing, kan hij het onderzoek alsnog hervatten
 • Wie is verdachtes natuurlijke tegenpartij?

  het slachtoffer van zijn delict
 • Is het strafrecht primair gericht op herstel voor de slachtoffers?

  nee, hiervoor is het civiele sanctiestelsel bedoeld

  maar het kan wel
 • Waarom is de openbare aanklager een geconstrueerde tegenpartij van de verdachte?

  omdat de openbaar aanklager niet zelf is benadeeld door de verdachte en dus ook niet de ware tegenpartij van de verdacht is
 • Wie beslist over de toepassing van dwangmiddelen in Nederland?

  de rechter-commissaris (R-C)
 • Heeft de officier van justitie een grote vrijheid om wel of niet te vervolgen en om alsnog van verdere vervolging af te zien?

  ja

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart