Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Insolventierecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Insolventierecht

 • 1 Het vermogen en zijn vereffening

 • 1.1 Het vermogen

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de uitzondering op het principe: alleen rechtssubjecten hebben een vermogen?

  De mogelijkheid om een deelvermogen te creëren.
 • Hoe kan een vermogen worden overgedragen?

  Door rechtsopvolging onder algemene titel -> zowel activa en passiva worden overgedragen
  • Natuurlijke personen: overlijden
  • Rechtspersonen: fusie of splitsing


  Door rechtsopvolging onder bijzondere titel -> een welbepaald goed wordt overgedragen. Dan gelden er verschillende regels voor de overdracht van ofwel een RG of een ORG.
 • In welke gevallen speelt gelijke behandeling bij verdeling van het vermogen?

  ALLEEN bij samenloop. Is er geen samenloop, dan geldt "eerst is eerst"
 • Op welke manieren kan een SE verhaal nemen?

  • Beslag leggen
  • Faillissement uitlokken (de voorwaarden moeten vervuld zijn)
  • Rechtstreekse vordering instellen 
  • Beroepen op schuldvergelijking
 • Zijn er beperkingen op het verhaalsrecht van SE's?

  Ja, 
  • de schuldenaar heeft recht op een menswaardig bestaan (art. 1408 Ger.W.). 

  • het verbod op rechtsmisbruik

  • door contractuele beperkingen opgesteld door partijen onderling. Deze contractuele bedingen hebben interne draagwijdte en kunnen slechts in beperkte mate doorwerken naar derden nl. bedingen die inherent zijn aan de schuldvordering. 
 • Welk vermogen is het onderpand?

  Het vermogen op het ogenblik van de uitoefening van het verhaalsrecht (dynamisch vermogen).

  SE's moeten rechtshandelingen respecteren op voorwaarde
  • aan hen tegenwerpelijk
  • geen sprake van bedrieglijke benadeling
 • Leg uit: preventieve maatregelen mbt het vermogen

  SE's gaan maatregelen nemen om vermogensveranderingen te beperken door
  • bewarende maatregelen: bewarend beslag
  • contractuele maatregelen: verbod om te hypothekeren, verveemdingsverbod
 • Leg uit: curatieve maatregelen mbt vermogen

  = men gaat het vermogen van de schuldenaar vergroten

  1. Zijdelings vordering (art. 1166 BW): Het recht om te vorderen in naam en voor rekening van de schuldenaar. Het bedrag zal dus altijd eerst naar het vermogen van de schuldenaar gaan. (cf. rechtstreekse vordering is enkel mogelijk wanneer het recht het toelaat)
  2. Pauliaanse vordering: je gaat de overdracht van goederen aanvechten. Daardoor kan je op de goederen beslag leggen alsof er nog bij de schuldenaar zijn. Dit heeft relatieve werking.
 • Quid igv goederen van derden?

  Deze zijn geen onderdeel van het vermogen van de schuldenaar, dus geen beslag mogelijk maar botst met art. 2279 BW nl. het bezit geldt als titel.

  Er is een bescherming voor schuldeisers nl. deze mogen ervan uit gaan dat het eigendom is van de SA (goeder trouw), derde kan een revindicatievordering instellen.
 • Overdracht lichamelijk roerende goederen: totstandkoming en tegenstelbaarheid. Quid?

  • Totstandkoming: wilsovereenstemming
  • Tegenstelbaarheid: wilsovereenstemming maar art. 2279 BW

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Insolventierecht