Samenvatting: Internal Auditing Een Managementkundige Benadering | 9789013055702 | A J G Driessen, et al

Samenvatting: Internal Auditing Een Managementkundige Benadering | 9789013055702 | A J G Driessen, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
LET OP!!! Er zijn slechts 70 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Internal auditing een managementkundige benadering | 9789013055702 | A.J.G. Driessen; Arie Molenkamp

 • 1 Ontwikkelingen in en rondom organisaties

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 5 types controls (top down)?

  1. Governance controls (klokkenluidersregeling, IAF...)
  2. Management oversight controls (rapportages aan RvB over resultaten, risk rapportages vanuit ORM...)
  3. Proces level controls (door lijnmat rondom het proces)
  4. Transaction level controls (door lijnmat over day-to-day operatie, bijv functiescheiding, verplichte velden invullen, procedures...)
  5. Mitigating and compensating controls (in geval het toch mis gaat, bijv extra qualitycheck, aanhouden ven reserve capaciteit in geval van uitval)
 • Wat is de definitie van "in control"?

  Wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op e effectieve en efficiënte realisatie van doelstellingen, alsmede de manier waarop hier op en open wijze wordt gecommuniceerd en verantwoording wordt afgelegd.
 • Wat houdt het In Control Statement in?

  1. Verklaring dat de RvB in control is
  2. verwezen naar een set van normen waaraan de mate van bewering wordt getoetst
  3. aangetroffen tekortkomingen (omissies in noodzakelijke mate van beheersing + geconstateerde gebreken bij internal controls)
  4. oorzaken van tekortkomingen + te nemen maatregelen ter oplossing van knelpunten
 • Wat is cruciaal om op adequate wijze invulling te geven aan ICS?

  1. Voldoende draagvlak binnen org om transparantie ook te kunnen doorvoeren
  2. consensus over het te hanteren normenstelsel voor internal control
 • Wat is horizontaal toezicht?

  Invloed die stakeholders zelf kunnen uitoefenen op die organisaties waarvoor de overheid in zekere mate de verantwoordelijkheid draagt.
 • Wat is verticaal toezicht?

  De overheid oefent meer invloed uit. Start bij de minister en eindigt met het uitvoeren van inspecties 'te velde'.
 • Wat is de definitie van corporate governance?

  CG gaat over de beheersing van de organisatie met als uiteindelijk doel de continuïteit te kunnen waarborgen.
  CG is de wijze waarop en de matin waarin diverse participanten (stakeholders) invloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces in de onderneming.
 • Welke 3 aspecten vallen onder corporate governance?

  1. Toezicht houden op organisaties
  2. sturen en beheersen van die org
  3. afleggen van verantwoording daarover
 • Welke 2 dimensies zijn van belang voor corporate governance?

  1. Extern: wijze waarop stakeholders invloed kunnen uitoefenen.
  2. Intern: wijze van besturen + beheersen, en de manier waarop verantwoording daarover wordt afgelegd.
 • Wat is de definitie van MVO?

  Continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen +/- vrijwillig bereid zijn om op systematische wijze economische, milieu en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen.
LET OP!!! Er zijn slechts 70 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Internal Auditing Een Managementkundige Benadering