Samenvatting: Jaarverslaggeving Theorieboek | 9789001875299 | Peter Epe

Samenvatting: Jaarverslaggeving Theorieboek | 9789001875299 | Peter Epe Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Jaarverslaggeving theorieboek | 9789001875299 | Peter Epe

 • 1 Externe verslaggeving: relaties met andere vakgebieden en ontwikkeling

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van een jaarrekening?

  Het doel van een jaarrekening is het verstrekken van informatie over de financiële positie van een onderneming, over de behaalde resultaten en over de wijzigingen in de financiële positie van een onderneming (blz. 49 HEV)
 • Welke twee functies kent een externe jaarrekening en welke twee beginselen dient het financiële overzicht zich aan te voldoen?

  De functies van de externe jaarrekening is de verantwoordingsfunctie (naar de kapitaalverschaffers) en de informatiefunctie naar de nieuwe investeerders. Hiertoe dient het financiële overzicht te voldoen aan:
  • Het toerekeningsbeginsel: verwerking in de periode waarin het zich voordoet (Blz. 52 HEV)
  • Het Continuïteitsbeginsel: het grondbeginsel van iedere jaarrekening (Blz. 53 HEV) 
 • Wat zijn de vier kwalitatieve kenmerken van het jaarrapport?

  • Begrijpelijkheid: De informatie die de jaarrekening verschaft dient begrijpelijk te zijn voor de beoogde gebruikers (Blz. 56 HEV)
  • Vergelijkbaarheid: Hierbij geld dat jaarrapporten in de tijd vergelijkbaar moeten zijn maar ook de jaarrapporten van verschillende rechtspersonen (Blz. 58 HEV)
  • Betrouwbaarheid: Informatie uit een jaarrekening is alleen bruikbaar als deze betrouwbaar is. Informatie is betrouwbaar indien het vrij is van wezenlijke onjuistheden en vooroordelen en dus een getrouw beeld geeft (Blz. 57 HEV)
  • Relevantie: informatie in een jaarrekening dient relevant te zijn. Hiervan is sprake indien de informatie bruikbaar is voor economische beslissingen (Blz. 56 HEV)
 • Er zijn twee strijdigheden in de kwalitatieve kenmerken van het jaarrapport, welke zijn dit en wat is de oplossing?

  • Relevantie en Begrijpbaarheid
   • Hierbij geld dat de eis ten aanzien van relevantie een hogere prioriteit heeft dan de begrijpelijkheid.
  • Relevantie en Betrouwbaarheid
   • Dit ontstaat als een post nauwelijks in te schatten is maar wel relevant is. Hierbij is vaak de oplossing om de relevante post niet cijfermatig op te nemen maar wel te noemen in de toelichting. 
 • Onder welke twee eisen mag een activum worden opgenomen in een jaarrekening?

  1. Het is waarschijnlijk dat enig aan de post verbonden toekomst economisch voordeel aan de onderneming ten goede zal komen.
  2. De post dient een omvang of waarde te hebben, waarvan de omvang met betrouwbaarheid kan worden vastgesteld.
 • Onder welke twee eisen mag een passivum worden opgenomen in de jaarrekening?

  1. De afwikkeling van een bestaande verplichting gaat gepaard met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen. 
  2. De omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden kan op betrouwbare wijze worden vastgesteld. 
 • 1.1.2 Interne en externe informatieverschaffing

  Dit is een preview. Er zijn 22 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar is interne informatieverschaffing op gericht?

  Interne informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces
 • Waar is externe informatieverschaffing op gericht?

  Externe informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming en/of besluitvorming ten aanzien van de organisatie.
 • Waarop is externe informatieverschaffing gericht?

  Op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming en/of besluitvorming ten aanzien van de organisatie
 • Waar is de neiging groter om intern het er rooskleuriger uit te laten zien? (Hoog of laag in het bedrijf?)

  Laag in het bedrijf, want zo lijkt de beoordeling er beter uit te zien en kan een lager iemand een betere beloning krijgen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart