Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Jeugd En Recht | 9789031361595 | A P van der Linden, et al

Samenvatting: Jeugd En Recht | 9789031361595 | A P van der Linden, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Jeugd en recht | 9789031361595 | A.P. van der Linden, F.G.A. ten Siethoff, A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra.

 • 1 Ter oriëntering

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is justitionele jeugdbescherming?

  Een vorm van gedwongen hulpverlening aan jeugdigen die is gebaseerd op rechterlijke uitspraken, volgens het reglement van de kinderwetten. 

 • Waar staat jeugdrecht voor?

  Jeugdrecht omvat alle wettelijke bepalingen mbt minderjaringen, hun juridische relatie met hun ouders en hun bijzondere positie in de maatschappij.

   

  Is een overkoepelende term voor diverse wetten, er is geen algemene overkoepelende Wet op Jeugdrecht.

  Doel van de bepalingen is jongeren optimale ontplooiingskansen en bescherming te bieden.

 • Waar komt het begrip jeugdzorg vandaan?

  Komt voort uit de vroegere armenzorg, die eerst in handen lag van particulieren en later in handen van de overheid. Het was gericht op verwaarloosde en verweesde kinderen die geïsoleerd, en bewaakt moesten worden als criminele jeugd. Hulpverlening ontstond pas toen men ging inzien dat er een verband bestond tussen verwaarlozing en criminele jeugd. Er ontstaan sociale studies, sociale wetten en vernieuwde inrichtingen.

 • Waar staat jeugdbescherming voor en wat is het verschil met justitiële jeugdbescherming?

  Alle bestaande vormen van hulpverlening voor jongeren wiens ontwikkelingsmogelijkheden door omstandigheden belemmert worden.

  Omvat o.a. MKV, Boddaertcentra, adviespunt kindermishandeling.

   

  Justitiële jeugdbescherming is een hulpverlening aan minderjarigen die berust op een rechterlijke uitspraak (= gedwongen hulpverlening).

 • Geef de belangrijkste kinderwetten van na 1905 weer die zijn ontstaan in de jaren: 1921, 1947, 1956, 1965, 1989, 1995, 2001.

  1921: opname ondertoezichtstelling en introductie kinderrechter. 1947: taak van de kinderrechter wordt uitgebreid. 1956: voogdijraden worden georganiseerd. Nieuwe naam: raden van de kinderbescherming. Nieuwe regels met betrekking tot adoptie. 1965: invoering nieuw kinderstrafrecht en strafrechtproces. Kinderen onder de 12 mogen niet strafrechtelijk worden vervolgd. 1989: wet opneming buitenlandse pleegkinderen en wet op jeugdhulpverlening. 1995: introductie nieuw jeugdstraftrecht en strafrechtproces. 2001: invoering wet taakstraffen. Beginselen wet justitionele inrichtingen en openstelling huwelijk. 

 • Waar staat jeugdhulpverlening voor?

  Activiteiten gericht op het bij kinderen en jongeren voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke/geestelijke/sociale/pedagogische aard die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden.

   

  Omvat slechts een klein deel van de totale jeugdwelzijnszorg (dit zijn voorzieningen op gebied van gehele verzorging en opvoeding van alle jongeren). Jeugdhulpverlening en jeugdwelzijnszorg hangen sterk met elkaar samen.

 • Waar staat jeugdzorg voor?

  Ondersteuning van en hulp aan jeugdingen en ouders/opvoeders bij opgroei- en opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen.

   

  Is een ruim begrip, vallen vele vormen van hulpverlening onder.

  Dit begrip wordt steeds vaker gebruikt in de plaats van jeugdhulpverlening en jeugdwelzijnszorg.

 • 1.2.3 Jeugdhulpverlening en jeugdwelzijnszorg

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke groep jongeren betreft de jeugdhulpverlening?

  Die jongeren die vanwege problemen en/of tekorten bij opvoeding en groei naar volwassenheid bijzondere bescherming nodig hebben.

 • 1.3.1 De tijd voor 1901

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op wie richtte de jeugdzorg zich in deze tijd?

  Voornamelijk op de vele verwaarloosde en verweesde kinderen.

 • Hoe ontstonden deze vormen van opvang?

  Vanuit de langzaam doorbrekende visie dat kinderen na hun kleutertijd nog geen volwassenen zijn die zich moeten kunnen redden als ouders niet meer voor hen zorgen, maar opvang en verzorging nodig hebben vanuit de maatschappij. Anderzijds moest de maatschappij ontlast worden van groepen door het land zwervende, verlaten jongeren, die vaak door diefstal, bedelarij en prostitutie aan hun kostje kwamen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Jeugd En Recht