Samenvatting: Jeugdstrafrecht | 9789462364707

Samenvatting: Jeugdstrafrecht | 9789462364707 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Jeugdstrafrecht | 9789462364707

 • 2 Geschiedenis van het jeugdstrafrecht

 • 2.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de schoolstrijd en wanneer vond deze plaats?

  De schoolstrijd vond plaats rond 1900. Het was de ideologische tweestrijd tussen 'de school aan de ouders' en de 'school aan de overheid', veroorzaakt door de verzuiling in de maatschappij. 
 • Wanneer trad het wetvoorstel voor een nieuwe strafrechtelijke aanpak van delinquente jeugd in werking?

  1 december 1905. Deze was in februari 1901 zowel in de Tweede als Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
 • Wat hield de burgerlijke kinderwet, deel van de 'Kinderwetten', in?

  De burgerlijke kinderwet veranderde de vaderlijke macht in de gezamenlijke macht van beide ouders over het kind en verschafte de Staat voor het eerst in de geschiedenis het recht in te grijpen in de opvoeding door ouders.
 • Wat hield de strafrechtelijke kinderwet, deel van de 'Kinderwetten', in?

  De introductie van een apart jeugdstrafrecht, met eigen sancties, opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (Sr), en eigen procedures, opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (Sv). 
 • Wat zijn verschillen/overeenkomsten met het huidig jeugdstrafrecht en het jeugdstrafrecht in 1901 m.b.t. de procedures (Sv)?

  De aparte procedures zijn in hoofdlijnen onveranderd gebleven: 
  * Nog steeds blijven de deuren tijdens de zitting in principe gesloten.
  * Het kind is verplicht ter terechtzitting te verschijnen.
  * Ouders dienen voor de zitting opgeroepen te worden.
  * Er dienen inlichtingen over de persoonlijkheid van het kind te worden ingewonnen.
  * Het kind verschijnt in principe voor één rechter - de kinderrechter -, tenzij het om zeer ernstige delicten dan wel zeer ingewikkelde zaken gaat.
  * Het kind moet altijd een raadsman toegewezen krijgen. 
 • Welke drie nieuwe, exclusief voor kinderen bedoelde straffen kreeg de rechter in 1901 tot zijn beschikking? En welke extra maatregel?

  1. De berisping
  2. De (geringe) geldboete
  3. De tuchtschool
  De extra maatregel is de terbeschikkingstelling: een aparte opvoedingsmaatregel, die inhield dat het kind voor langere tijd naar een rijks- of particulier correctiehuis kon worden gestuurd. 
 • Wat hield de Kinderbeginselenwet, deel van de 'Kinderwetten', in?

  In de Kinderbeginselenwet werd vastgelegd dat de tenuitvoerlegging van maatregelen en sancties van de burgerlijke kinderwet en de strafrechtelijke kinderwet zou worden afgestemd op de bescherming en heropvoeding van minderjarigen. 
 • Welke vier fasen worden in het boek in de ontwikkeling van het jeugdstrafrecht in Nederland onderscheiden?

  1. Een zwaar accent op het ingrijpen in het gezin - eerste decennia vorige eeuw.
  2. Een sterk psychologiserende benadering van het gevaarlijke kind/het kind in gevaar - midden vorige eeuw.
  3. Een proces van juridisering - midden jaren zestig.
  4. Een tendens tot verharding wordt zichtbaar - sinds eind vorige eeuw.
 • 2.2 Heropvoeding

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Met welke Amerikaans voorbeeld wordt de introductie van een apart jeugdstrafrecht vaak in verband gebracht?

  De Juvenile Court Act, die in 1899 werd aangenomen in Illinois.
 • Wat is volgens het boek een belangrijke invloed op de introductie van een apart jeugdstrafrecht in Nederland?

  De oprichting van de Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV) in 1889 door de Duitse jurist Von Liszt, zijn Belgische collega Prins en hun Nederlandse college Van Hamel.  

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Jeugdstrafrecht