Samenvatting: Leerboek Psychiatrie | 9789058981615 | M W Hengeveld, et al

Samenvatting: Leerboek Psychiatrie | 9789058981615 | M W Hengeveld, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Leerboek psychiatrie | 9789058981615 | red.: M.W. Hengeveld en A.J.L.M. van Balkom ; mede onder red. van: C. van Heeringen en B.G.C. Sabbe.

 • 1 Psychiatrie in de eerste lijn

  Dit is een preview. Er zijn 31 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Speelt de huisarts een belangrijke rol bij psychische klachten?

  Ja. De huisarts speelt de centrale persoon in de eerstelijn en is de poortwachter naar de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz). 
  De huisarts is de enige die dagelijks zowel somatische als pychische problemen behandelt.

 • Welke andere twee professies zijn ook van belang bij de behandeling van psychopathologie in de eerste lijn?

  - Eerstelijnspsycholoog --> houden zich bezig met relationele en emotionele problematiek
  - Maatschappelijk werkster --> sociaal en maatschappelijke problematiek (huisvesting en werk)
 • Hoe komt het dat er verschillende opvattingen over diagnostiek en behandeling zijn tussen psychiaters en huisartsen?

  De patienten met licht psychiatrische stoornissen blijven vrijwel altijd buiten het gezichtsveld van de ggz, omdat ze al geholpen worden in de eerste lijn.
  Daarnaast is alle evidence based materiaal gebaseerd op de tweede en derde lijn. 
 • Hoe hebben ze de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters proberen te verbeteren de afgelopen jaren?

  Nascholingscursussen met oefeningen, casusbesprekingen en rollenspellen bleek wel effectief voor de kennis van de artsen, maar niet voor een verbetering te zorgen van het dagelijks functioneren van de patient.

  Samenwerking tussen huisarts en psychiater intensiever maken. Dit leidde wel tot betere diagnostiek en adequate farmacotherapie, maar ook nog niet veel winst. Dan moet er worden gekeken naar het kostenplaatje en dan is er een tussenoplossing met case managers. 

  Stepped care blijkt de oplossing. Hierbij wordt er stapsgewijs overgegaan van acute klachten naar chronische klachten en vice versa. 
 • Wat zijn oorzaken van een bipolaire stemmingsstoornis?

  • Genetisch
  • Limbisch systeem
  • Immuunsysteem
  • Afwijkingen witte en grijze stof
  • Emotionele stressfactoren
 • Bij welke symptomen spreek je van een depressie?

  5 symptomen bijna elke dag gedurende 2 weken:
  • depressieve/prikkelbare (adolescent) stemming 
  • verminderde interesse of plezier in bijna alle activiteiten
  • gewichtsverlies of -toename zonder dieet
  • insomnia of hypersomnia
  • psychomotorische agitatie of remming
  • vermoeidheid/verlies energie
  • waardeloos gevoel of onterechte schuldgevoelens
  • verminderde concentratie
  • suïcidale gedachten
 • Door welke somatische aandoeningen kan een depressieve stoornis worden veroorzaakt?

  • Ziekte van Parkinson
  • Multiple Sclerose
  • Hersentumor
  • Hyperthyreoïdie
  • Ziekte van Alzheimer
  • Trauma capitis
  • Slaapapneu
  • CVA
  • Hyperparathyreoïdie
  • Diabetes Mellitus
  • Ziekte van Cushing
  • Ziekte van Addison
  • Lupus Erythematodes
  • RA
  • Hepatitis
  • Anemie
  • Vit. B12 deficiëntie
  •  Myocardinfarct
 • Waaruit bestaat de diagnostiek bij depressieve stoornissen?

  • Anamnese
  • Psychiatrisch onderzoek
  • Uitsluiten somatiek of middel
 • Welke symptomen Gegeneraliseerde angststoornis?

  • Excessieve angst en bezorgdheid (gedurende >6 maanden)
  • moeite om bezorgdheid onder controle te houden
  • angst en bezorgdheid met minimaal 3:
   • rusteloosheid
   • snel vermoeid
   • concentratieproblemen
   • prikkelbaarheid
   • spierspanning
   • slaapstoornis
  • significante lijdensdruk of beperking van sociaal en beroepsmatig functioneren
 • Welke OCS stoornissen zijn er?dwanggedachten of -handelingen voor ten minste 1 uur per dag

  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Morfodysfore stoornis (stoornis in lichaamsbeleving)
  • Hoarding disorder (verzamelstoornis)
  • Trichotillomanie (haaruittrekstoornis)
  • Excoriatiestoornis (huidpulkstoornis)
  • door middel/medicament
  • door somatische aandoening

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Leerboek Psychiatrie