Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Levenslooppsychologie | 9789462364141 | P L J M Rögels

Samenvatting: Levenslooppsychologie | 9789462364141 | P L J M Rögels Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Levenslooppsychologie | 9789462364141 | P.L.J.M. Rögels

 • 1 Introductie ontwikkeling

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de vier kernwoorden van ontwikkelingspsychologie?

  • Levenslang: een individu ontwikkelt zich zijn hele leven lang. Een individu kan zijn hele leven nieuw gedrag leren.
  • Multidimensioneel: ontwikkeling omvat de ontplooiing van een variatie aan functies die onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Het gaat dan onder meer om fysiologische, sociale, emotionele, cognitieve en psychologische functies.
  • Multidirectioneel: de ontwikkeling kent het hele leven winsten en verliezen. Ontwikkeling kent binnen een individu aspecten van stabiliteit en van verandering tijdens het hele leven.
  • Mulitgedetermineerd: ontwikkeling is het resultaat van beïnvloeding door een variatie aan interacterende factoren, zoals biologische, psychologische en sociaal-culturele factoren.
 • 1.2 Alledaagse en wetenschappelijke kennis over de levensloop

 • Wat wordt weerspiegeld als we onbewust opvattingen ontwikkelen over menselijke ontwikkeling en wat betekend het?

  Common sense = algemene opvattingen, inzichten en meningen binnen een bepaalde leefgemeenschap
 • Wat leid vaak tot stereotypering, negatieve beeldvorming en leeftijdsdiscriminatie (door te weinig wetenschappelijke kennis)

  Inaccurate/onnauwkeurige opvattingen
 • 1.3 Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarbij staat de ontwikkelingen van kinderen en jeugdigen centraal en wordt er gekeken naar welke leeftijdsgebonden veranderingen op treden bij het individu. (stelselmatige structurele veranderingen) waarbij de nadruk wordt gelegd op de biologische processen?

  Ontwikkelingspsychologie
 • Wanneer zijn we door ontwikkelingspsychologisch onderzoek veel te weten gekomen over de ontwikkelingsverloop van verschillende menselijke functies.

  20e eeuw
 • Wat verstaat men onder stelselmatige structurele veranderingen gebonden aan bepaalde chronologische leeftijd gekenmerkt door een progressief verloop. Verandering wordt gezien als differentiaties van verschillende functies die leiden tot een beter, kwalitatief hoger niveau van functioneren

  Ontwikkeling
 • Welk 2 soort onderzoekers worden gevraagd voor samenwerking bij het multidisciplinaire karakter (life span development science)

  1. Life span psychologen (richten zich op individueel ontwikkelingsproces)
  2. Life course sociologen (richten zich op overgangen van sociale rollen zoals; werkcollega's, bestuurders en echtgenoten)
 • 1.4.1 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de common sense?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Gedurende de hele levensloop is er sprake van continu leeftijd afhankelijke kwalitatieve veranderingen die tijdens de laatste levensfase leiden tot een verregaande kwalitatieve omslag die het oorspronkelijke lichaam vervangt voor een nieuw lichaam. (dood is geen eindpunt maar het begin vaneen nieuw leven --> reïncarnatiegedachtes)

  Opvatting 2 over menselijke ontwikkeling
 • 1.4.2 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de psychologie?

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke theorie reflecteert een specifiek mens en/of wereldbeeld? (wanneer zo'n theorie binnen een discipline algemeen aanvaard word spreekt men van een 'paradigma')

  Metatheorie
 • Welk model staat voor het basismetafoor: de mens als machine of motor. Waarbij de mens staat voor een passieve (niet zelfwerkende) robot die afhankelijk is van de input uit zijn omgeving en door de omgeving wordt aangestuurd en gevoed. oorzaak-gevolgrelaties mee worden opgespoord dmv. Objectief wetenschappelijk onderzoek. Waarop o.a de leertheorie van skinner is gebaseerd

  Het atomistisch-mechanistisch model

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Levenslooppsychologie