Samenvatting: Loi Vps Iii: Onderdeel Communicatie | LOI

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van LOI VPS III: Onderdeel Communicatie | LOI

 • 1 Communicatie

 • 1.1.1 Zender, ontvanger, boodschap feedback

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem nog een term voor feedback en wat kan dit begrip nog meer betekenen?

  Terugkoppeling. Terugkoppeling kan ook opgevat worden als een reactie op feedback.

 • 1.1.2 Coderen, decoderen en interpreteren

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • In het communicatieproces worden 3 acties ondernomen. Welke acties zijn dit, in welke volgorde vinden ze plaats en wat is de betekenis van deze acties? 

  1. coderen -> de zender moet zijn boodschap in zo'n vorm gieten dat deze voor de ontvanger betekenis heeft. 
  2. decorderen -> de ontvanger decordeert de boodschap die hij van de zender krijgt, hij verwerkt de boodschap en kent er betekennis aan toe. 
  3. interpreteren -> de ontvanger gaat na wat voor hem de waarde van de boodschap is. Daarna kan hij er een reactie (feedback) op geven. 
 • 1.1.3 Ruis en filters in de communicatie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een referentiekader en hoe werkt het? 

  Het referentiekader is de manier waarop iemand tegen de wereld aankijkt. Het werkt als een soort zeef of filter. Ontvangen informatie wordt door deze zeef ontdaan van elementen die niet in het referentiekader passen. Een deel van de gezonden informatie komt daardoor niet over. 

 • Op welke manier kan de zender last hebben van het filter? 

  Bij de zender werkt het filter belemmerend wanneer hij als spreker geen rekening houdt met het referentiekader van zijn publiek.

 • Welke vormen van ruis kunnen we onderscheiden? Geef ook aan wat de betekenis van deze begrippen is. 

  1. externe ruis -> van externe ruis is sprake wanneer de oorzaak van ruis in de omgeving ligt. 
  2. interne ruis -> van interne ruis is sprake als de oorzaak van ruis bij de zender of ontvanger ligt.
  3. intentionele ruis -> ruis die door de veroorzaker ervan werkelijk bedoeld is als verstoring van de communicatie.
  4. non-intentionele ruis -> het gaat om ruis die niet opzettelijk als ruis bedoeld is.
 • 1.1.4 Gegevens en informatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is informatie zo belangrijk voor organisaties? 

  • invloed omgeving -> allerlei partijen zoals overheid hebben invloed op bedrijven
  • invloed organisatie -> organisatie van bedrijven wordt steeds ingewikkelder, goede info noodzakelijk
  • rol technologie -> computers maken snellere en nauwkeurigere informatieverstrekking mogelijk
 • 1.2 Doelen en functies van communicatie

 • Welke hoofddoelen kan communicatie hebben?

  1. informatie geven -> op verzoek wordt informatie verstrekt
  2. informatie vragen/verzamelen -> als de een informatie vraagt, zal de ander informatie geven
  3. beinvloeden van gedrag of houding -> taak van iedere dag
 • Welke functies kan een boodschap hebben? Wat houden deze functies in? 

  1. referentiële functie -> overbrengen van feitelijke informatie 
  2. expressieve functie -> heeft betrekking op dat deel van de boodschap dat zien wie en wat de zender is
  3. relationele functie -> het relationele aspect van de boodschap laat zien hoe de zender over de ontvanger denkt
  4. appellerende functie -> doet een beroep (appel) op de ontvanger (om iets te doen of te laten of om een bepaalde mening te hebben)
 • 1.3 Communicatierichting

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Vallen de meeste vergaderingen onder tweezijdige of onder meerzijdige communicatie?

  Meestal onder tweezijdige communicatie, op de meeste vergaderingen spreken de deelnemers tegen de voorzitter en niet tegen elkaar. Als er binnen de vergadering een discussie ontstaat , is dit wel meerzijdige communicatie.

 • 1.4 Hoofdsoorten van communicatie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke soorten communicatie kunt u noemen? 

  1. verbale communicatie -> alle communicatie waar we - geschreven of gesproken- woorden gebruiken
  2. non-verbale communicatie -> alle communicatie waarbij we geen woorden gebruiken. We proberen op een andere manier iets uit te drukken (via afbeeldingen, geluiden of lichaamstaal)

   

  1. mondelinge communicatie: alle communicatie waarbij we spreken. Alle soorten gesprekken vallen hier dus onder. 
  2. schriftelijke communicatie: alle communicatie die geschreven is. 

   

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart